Den John Fredriksen-kontrollerte riggaksjen Seadrill har vært et sorgens kapittel siden sommeren 2014 da oljepris og riggrater begynte å falle for alvor. Men nå ser vi noe vi ikke har sett på lenge, aksjen stiger kraftig. Torsdag steg aksjen 11 prosent, og etter et par timers handel i dag er aksjen opp hele 25 prosent.

Den som tror kursoppgangen skyldes oppgang i riggratene tar nok feil. Det sluttes nesten ikke rigger om dagen, og de få kontraktene som tildeles skjer til rater det ikke er mulig å tjene penger på.