Det er mange oljerelaterte aksjer på Oslo Børs som har gjort det svakt i 2017 på grunn av oljeprisens fall ned under 45 dollar per fat. Men ingen av de store selskapene på Oslo Børs har levert en så svak avkastning som seismikkaksjen PGS, som har mer enn halvert seg i verdi i år.