Statoils resultater for fjerde kvartal 2016 var skuffende, men selskapet reddet seg unna et kraftigere kursfall med en overraskende positiv produksjonsguiding for 2017. Statoils driftsresultat endte hele 20 prosent under konsensus, og igjen skuffet den internasjonale virksomheten mest. Driftsresultat målt etter IFRS endte negativt med hele 1,9 milliarder dollar på grunn av store nedskrivninger både i Norge og internasjonalt.  

«Vi tror hovedårsaken er det faktum at Statoil har redusert sitt oljeprisanslag for 2020 fra 83 til 75 dollar per fat.