Tankaksjen Frontline falt over tre prosent til kurs 150 kroner. Aksjen falt over seks prosent på mandag. Årsaken til kursfallet er trolig Saudi-Arabia som ensidig har bestemt seg for å kutte i oljeproduksjonen. Det betyr mindre volum å frakte for råoljetankskipene til Frontline.