Det var 6. juli i sommer at Kongsberggruppen stolt kunne fortelle om oppkjøpet av propellfabrikken Rolls-Royce Marine. Prisen var satt til 500 millioner pund, som da tilsvarte 5,3 milliarder kroner. For å finansiere kjøpet hadde Kongsberggruppen på forhånd sikret seg støtte fra regjeringen om at staten skulle delta i en rettet emisjon på fem milliarder kroner.