Oljeprisen har steget fra 75 dollar per fat i sommer, til 95 dollar per fat nå. Da ligger det liksom i kortene at det skal komme spennende transaksjoner i oljebransjen. Seismikkselskapet TGS har budt på konkurrenten PGS i en aksjebasert transaksjon med oppgjør i TGS-aksjer.

Vi husker ennå tilbake til sommeren 2020, da TGS