På dagens møte vedtok børsstyret å ilegge forskefôr selskapet Copeinca et overtredelsesgebyr på NOK 331.958, tilsvarende to ganger årlig kursnoteringsavgift for brudd på børsforskriften.

Flere brudd
I følge børsstyret har Copeinca ved to anledninger i 2007 unnlatt å varsle børsen om informasjon som det skulle vært sendt børsmeldinger på.

Årsaken er at selskapet i mai ifjor gjennomførte to oppkjøp hvor de etter reglene skulle kommet med utvidet børsmelding og informasjonsdokument. Disse meldingene kom aldri.

Etter noen måneder kom copeinca med et prospekt som ga den informasjonen markedet skulle hatt ved oppkjøpene i mai.

Pressetalsmann ved Oslo Børs, Tor Arne Olsen forklarer at det kom nye informasjonspliktregler som kom i april i fjor og at det er første gang det sanksjoneres for brudd på disse.

- Det er litt formildende at det er nye regler som kom bare noen uker før situasjonen oppsto, utdyper han.

I tillegg har selskapet ikke offentliggjort prospekt ved to rettede emisjoner umiddelbart etter emisjonene. For dette får selskapet en bot på 331.958 kroner, noe som tilsvarer to ganger Coepincas årlig noteringsavgift.

Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden innen to uker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.