Den nye tilskuddsordningen retter seg mot kommuner som har dårlig bredbåndsdekning. Målet er at alle husstander skal få et grunnleggende bredbåndstilbud, skriver Post- og teletilsynet (PT) som forvalter tilskuddsordningen, i en pressemelding.

I 2014 er det satt av 160 millioner kroner til formålet og søknadsfristen er 6. juni.

- De offentlige midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut, skriver PT.

Ordningen er avhengig av at EFTAs overvåkingsorgan Esa godkjenner den. Esa behandler tilskuddsordningen nå.

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud vil bli prioritert, skriver PT, som ramser opp en rekke kriterier som vil bli tillagt vekt:

  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Bærekraftig drift
  • Betydningen av samfunnsmessige faktorer

Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

PT vil samarbeide med fylkeskommunene om tildelingene, som vil få ansvar for å prioritere de ulike prosjektene i eget fylke.

Prosjekter som blir godkjent skal legges ut på offentlig anbud.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.