(Oppdatert melding, første gang sendt klokken 17.17)

Det var opplysninger fra direktør Kari Breirem som førte til at Tore Tønne-saken ble rullet opp, først i Dagbladet og så i andre medier. Og det var på bakgrunn av de samme opplysningene at Økokrim innledet etterforskning både mot Tore Tønne og mot advokatfirmaet BA-HR.

Nå velger BA-HR å avskjedige Breirem etter at hun har vært suspendert fra stillingen sin siden slutten av november.
Det betyr at forhandlingene som har pågått mellom BA-HR og Breirem, hvor det har vært snakk om økonomisk erstatning for at Breirem skulle forlate stillingen sin frivillig, ikke har ført frem.

- Det ville være umulig for BA-HR å kjøpe seg ut av denne situasjonen gjennom en erstatningsutbetaling. Overordnet personale skal ikke kunne lekke taushetsbelagte opplysninger og deretter få erstatning, det blir galt, sier høyesterettsadvokat Harald Arnkværn som har hatt advokatfirmaet BA-HR som klient.

Brudd på taushetsplikt
I pressmeldingen fra BA-HR er bruddet på taushetsplikten hovedårsaken til avskjedigelsen:

”Begrunnelsen er grovt brudd på taushetsplikt og mislighold av arbeidsavtale. Direktør Breirem har innrømmet at hun har fjernet taushetsbelagte dokumenter fra BA-HRs kontor, og gitt dem videre til utenforstående. Direktør Breirem har også uttalt seg om taushetsbelagte forhold i strid med avtalt og lovfestet konfidensialitetsplikt og fremsatt uriktige beskyldninger om medvirkning til korrupsjon. Dette kan BA-HR ikke akseptere”, heter det i pressemeldingen fra BA-HR.

- Ingen "whistle-blower"
- Husk at taushetsplikt er like viktig for advokater, leger og prester, som kildevernet er for journalister, sier Arnkværn til dn.no.

Han og BA-HR tar også kraftig til motmæle mot fremstillingen av Breirem som en rettskaffen ”whistle-blower”.

- Å være "whistle-blower" kan være berettiget dersom motivet er av god vilje, men aldri av egennytte, sier Arnkværn.

Vinnings hensikt
Og etter BA-HRs syn har Breirem "i egen vinnings hensikt forsøkt å presse sin arbeidsgiver med trusler om å lekke informasjon og å skade BA-HR hvis hennes personalkonflikt med firmaet ikke ble løst på en måte hun fant tilfredsstillende", står det i pressmeldingen.

Advokatfirmaet hevder dessuten at Breirem aldri tilkjennega overfor BA-HR at hun kjente til noe påstått irregulært forhold i firmaet, før hun i et møte den 13. november fremmet det firmaet kaller en trussel.

I rettsapparatet
Nå havner trolig tvisten mellom BA-HR og Breirem for retten. Advokat Gunnar Kaspersen har allerede overtatt Breirems sak for advokat Thor-Erik Johansen fordi sistnevnte må være vitne dersom konflikten ender i rettsapparatet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.