Etter at Storbritannia gikk ut av EU og EØS- medlemskapet opphørte, har briter i Norge og deres familier fått bli under samme vilkår i en overgangsperiode. Men fra 1. januar er de for tredjelandsborgere å regne.

– Vi har mottatt mange henvendelser gjennom hele året, både på telefon og epost., sier direktør for opphold, Karl Erik Sjøholt, i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NTB.

UDI har ikke et sikkert tall på hvor mange briter som oppholder seg i Norge nå, men i løpet av høsten 2021 fikk 17.715 britiske borgere epost om at de skal søke tillatelse eller bestille oppholdskort, og hvordan de skal gjøre dette.

Fra virkelig vondt til mye verre for Boris dnPlus

– Per 16. desember har 18.223 britiske borgere enten søkt en tillatelse eller bestilt et oppholdskort, etter de nye reglene. Av alle søknadene har vi om lag tusen søknader fortsatt til behandling hos oss. Det er også noen briter som venter på oppmøtetid hos politiet for å få oppholdskort. Men alle som har søkt, kan få bli i Norge til det er tatt en endelig avgjørelse i saken, forsikrer Sjøholt.

Ingen kastes ut

UDI mener på grunnlag av statistikken at de aller fleste britene i Norge nå har søkt om en tillatelse etter brexit-regelverket eller bestilt et oppholdskort. Men for de få som av ulike årsaker ikke har søkt, kan UDI gjøre unntak fra fristen dersom det foreligger rimelige grunner til at fristen ikke ble overholdt.

EU kommer nærmere dnPlus

– Det kan være en utfordring for noen eldre britiske borgere å møte opp hos politiet. Rettighetene etter separasjonsavtalen er imidlertid sikret når de har søkt eller bestilt oppholdskort innenfor fristen. Oppmøte hos politiet i forbindelse med utstedelse av oppholdskort kan utsettes til personen eventuelt blir i stand til å møte opp, sier Sjøholt.

Kun få avslag

Det er fattet vedtak i 11.652 saker per 16. desember. Det er kun noen søknader fra familiemedlemmer som er avslått.

– Det er så langt ingen britisk borger som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter brexit-regelverket. Saker der det er tvil om vilkårene er oppfylt har blitt sendt fra politiet til UDI for behandling. UDI har nå 1.060 saker til behandling, sier Sjøholt.

Hvis man ikke har fått de endelige dokumentene, kan man fremdeles bekrefte retten til å være i Norge med ulike papirer, som kvittering for innlevert søknad om oppholdstillatelse. Norge har meldt inn til EU en rekke dokumenter som ved grensepassering kan bekrefte oppholdsretten. UDI vil melde inn til EU at varigheten av disse forlenges til 1. juli 2022.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.