DN skrev i forrige uke om at fire ansatte som hadde kommet i konflikt med Brødboksen hadde hyret advokat Per Danielsen mot sin arbeidsgiver. Danielsen forteller at han de siste dagene har fått ytterligere tre henvendelser fra tidligere ansatte som mener de ikke har fått riktige utbetalinger, i tillegg til de fire.

- Det er jo ikke overraskende når det blir litt omtale at flere blir oppmerksomme på hvilke rettigheter man har krav på, sier han.

Konfliktene som har oppstått mellom de fire ansatte og arbeidsgiver skal skyldes både oppsigelser og uenighet om utbetaling av overtid. Tre av sakene skal være oppsigelsessaker, ifølge Danielsen. I to av sakene har uenighet om overtidsberegning blitt brukt som oppsigelsesgrunnlag, fortalte advokat Per Danielsen til DN i forrige uke.

- Folk har måttet sove på jobben og jobbe døgnet rundt. Flere har ikke vært klar over arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling, sier han.

- Sånn er gründerlivet

Daglig leder og Brødboksen-gründer Arnulf Refsnes mener det kun er snakk om et tilfelle fra april 2016 der selskapet har vært i konflikt med en ansatt om det har blitt utbetalt riktig overtidsbetaling. Når det gjelder det høye arbeidspresset og ansatte som har måttet sove på jobb, har han følgende kommentar:

- Vi har noen i ledelsen som har jobbet veldig hardt de siste to årene. Sånn er gründerlivet.

- Har du noen kommentar til at flere tidligere ansatte har tatt kontakt med advokat om uriktige utbetalinger?

- Nei, det har jeg ingen kommentar til, sier han.

Tøff høst

I tillegg til konflikt med fire ansatte har Brødboksen hatt en tøff høst med operasjonelle problemer og et stort kapitalbehov. Brødboksen hentet i september 35 millioner kroner i en rettet emisjon for å få selskapet til å gå rundt i en periode med høy vekst og lav lønnsomhet.

Tirsdag oppsto det flere problemer for matleveringstjenesten da selskapet kom med en melding der de i tillegg til å ha kraftige tekniske problemer hos en av leverandørene deres, også sliter med underbemanning på grunn av sykdom hos sjåførene deres, noe som fører til store forsinkelser i utleveringen av varene deres.

- Vi har ikke så mange ansatte sjåfører. Sjåførene som manglet er ikke ansatt hos oss, men i eksterne budbilfirma. Problemet i natt var at vi hadde rekordhøyt antall bestillinger. Så det var en ekstrem logistikk som skulle gå opp, der det var vanskelig å få tak i nok sjåfører, forteller Refsnes.

Refsnes kom i slutten av desember med en beklagelse til kunder som hadde blitt rammet av Brødboksens driftsproblemer:

- På vegne av hele Brødboksen må jeg beklage til kundene som har fått feil leveranser, og si unnskyld til alle som ikke har fått brød og melk til frokost og som naturlig nok er blitt «hangry» (en kombinasjon av «hungry» og «angry» red.anm.), uttalte Refsnes.(Vilkår)

Slik skal de samarbeide om det grønne skiftet
Regjeringsforhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre er i gang på Jeløy Radio utenfor Moss.
01:56
Publisert: