De illegale aktivitetene ville bidratt med 3,7 milliarder kroner på svensk BNP dersom den tvilsomme pengebruken hadde vært inkludert i statistikken, ifølge svenske Statistiska Sentralbyrån, SCB.

Narkotika står for 2,3 milliarder kroner av beløpet. Smuglerspriten på andreplass står for 1,7 milliarder kroner.