Torsdag kom nyheten om tidligere næringsminister Sylvia Brustads nye jobb i Aker-systemet. Styringen av Aker Kværner Holding har hittil vært ivaretatt av styreleder av Øyvind Eriksen, som forøvrig både er Aker-sjef, styreleder og toppsjef i Aker Solutions .

Nå har Eriksen funnet ut at den ene hatten bør gis bort. Han sier i en melding torsdag at han har erfart at oppfølgingen av Aker Kværner Holding krever mye oppmerksomhet og tar tid. Dermed har han laget en stilling som daglig leder for Aker Kværner Holding uten at selskapet har andre ansatte.

Brustad skal i fremtiden drive med myndighetskontakt for Aker Holding, og kommunisere med departementet og samfunnet rundt, som hun selv beskriver det. Eriksen peker på at Sylvia Brustad kjenner samarbeidsmodellen med Nærings- og handelsdepartementet og eierskapsavdelingen bedre enn de fleste.

Aker og Brustad skal jobbe for bedre verdiutvikling i selskapene. Verdiutviklingen i Aker Kværner Holding følger verdiutviklingen i selskapets ene eierandel: Aker Solutions. Staten kjøpte seg i 2007 inn i selskapet da aksjekursen var 145,60 kroner. I dag er verdien av Aker Solutions 91,50 kroner og Kværner 10 kroner. Selskapsverdiene er i dag 1,5 milliarder kroner lavere enn på tidspunktet for på investeringen, men Nærings- og handelsdepartementet har i perioden mottatt utbytte verdt 639 millioner kroner (se regnestykke nederst i saken).

Fra offer til ansatt
I 2009 var næringsminister Sylvia Brustad offeret for det som ble omtalt som Kjell Inge Røkkes finansielle triksing gjennom kjøp og salg av nærstående selskaper. Det var to år siden Aker Holding ble dannet. Aksjekursen var nede i 35,15 kroner.

Selskapet ble til etter rykter om at industrikjempen Aker Kværner skulle selges til utlandet, og mer bestemt Russland. Etter at staten hadde investert nesten fem milliarder kroner, lovet Kjell Inge Røkke norsk, langsiktig eierskap - minst 10 år.

I 2009 så verden annerledes ut. Børsen hadde gått på en real smell, og verdiene i Aker var på et lavmål. Røkke vil endre organiseringen av verdiene sine. I april kjøpte Aker Solutions flere selskaper i Røkke-sfæren. Det startet en krig mellom Aker og departementet.

Les om "søppel"-selskaper, forbanna statsråder og Røkkes politiske finter her:Pressekonferanse-krig
Røkke og Aker fikk massiv kritikk for å ha lurt eller feilinformert Næringsdepartementets representant i styrt i Aker Holding, Berit Kjøll. Aker ble beskyldt av investorer og analytikere for å selge til overpris og lempe store finansieringsforpliktelser over på Aker Solutions, der Aker har med staten som nest største eier. Beskyldningene ble blankt avvist.

Sylvia Brustad innkalte til én pressekonferanse og Røkke til en annen.

Brustad sa: - Akkurat nå er jeg litt forbannet, sa Sylvia Brustad, og la til "irritert".

Røkkes pressekonferanse to uker etterpå varte i to timer og savner sidestykke i moderne tid. En del av Røkkes taletid handlet om Brustad:

- Jeg har vært det mest paralyserte jeg har vært siden jeg kom til Norge, og jeg tror jeg er ganske vant til kritikk. Det er mange som mener mye om meg. Men jeg har problemer med å forholde meg til en næringsminister som sier ”Je er forbanna. Je er frustrert og irritert”, sa han på tilgjort hedmarkdialekt.

- Hun agerer ikke lenger bare som eier i Aker Solutions, hun er generalforsamling, adminstrasjonen og styret i Aker Solutions, sa Røkke ironisk.

Les mer: Hardt ut mot Brustad

- Grisete
Senere angret Brustad på ordvalget og sa:

– Det er positivt at Kjell Inge Røkke er opptatt av å finne en løsning. Det er vi også opptatt av, for å sikre arbeidsplasser og kompetanse i Norge. Derfor er det viktig at vi nå får gjennomført den uavhengige gjennomgangen av transaksjonene, sier hun.

Les mer: Brustad roser Røkke

Eksanalytiker Kjell Erik Eilertsen, som har fulgt Kjell Inge Røkke i mange år omtaler dealen som "så grisete at jeg ikke finner ord ".

Senere samme år selger Aker Solutions ett av de omstridte selskapene, Odim, til konkurrenten Rolls Royce.

Sylvia Brustad fikk flengende kritikk fra svært mange hold. Hun gikk av som næringsminister i 2009, og tok ikke gjenvalg på Stortinget. I 2010 begynner hun i vikariatet for Sigbjørn Johnsen som fylkesmann i Hedmark.

Samme sommer kaster Aker-sjefene Aker Solutions-sjef Simen Lieungh på dør og Aker Solutions fortsette omorganiseringen.

Aker Solutions omorganiseres og deles i praksis i tre og selger ut eiendom som frigjør en milliard kroner. Aker Solutions selger Aker Marine Contractors til Ezra og Products & Construction til amerikanske Jacobs.

Les mer: Aker Solutions med milliardsalg

I 2011 fortsetter planene om spin off. Aker Solutions skal i løpet av året spinne av Aker Contractors som noteres som eget selskap der Aker Holding skal fortsette som eiere. I dette selskapet ligger flere verft. Planen er også å selge skipene i Aker Oilfield Services, et av selskapene Aker Solutions kjøpte til store protester i 2009.

I den opprinnelige avtalen var det inkludert en utvei for svenskene. Og svenskene solgte seg ut i mai: Svenskene gir opp Røkke-samarbeid

En jusprofessor kritiserete i desember Øyvind Eriksens mange hatter i Aker-systemet etter at han hadde sittet i nesten halvannet år som både styreleder og sjef i Aker Solutions, i tillegg til mye annet. En av de hattene har han nå gitt til Sylvia Brustad. Les om kritikken: -Mer effektivt med diktatur enn demokrati

I 2012 blir det kjent at Aker vurderer børsnotering av Oilfield Services. Dagens Næringsliv oppsummerer i en artikkel hvordan Kjell Inge Røkkes Aker tjener nær en milliard på å leie ut skipet Aker Wayfarer til deleide Aker Solutions der Røkke har med staten på eiersiden. For Aker Solutions er skipet et tilsvarende tapssluk.

Aker Solutions kan få negativ avkastning på investeringen i Aker Oilfield Services når datterselskapet børsnoteres. Investeringen i Aker Oilfield Services har passert seks milliarder kroner. Det er 65 prosent mer enn Aker Solutions forespeilet investorer våren 2009

DN oppsummerer Akers Oilfield Service-operasjon slik: For Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker har transaksjoner med Aker Oilfield Services vært lukrative. Når Aker Solutions gjør en dårlig investering, rammer det også Aker, som har en eierandel på 28 prosent. Dette veies imidlertid opp av det Aker har fått ut av å handle med Aker Oilfield Services. Ved å selge seg ut av Aker Oilfield Services i 2009 frigjorde Aker over 700 millioner kroner.

Sylvia Brustad utgir dette året biografien I partiets tjeneste, ført i pennen av Dagbladet-kommentator Stein Aabø.Her tar hun et oppgjør med sine egne rådgivere under Aker-striden ved påsketider i 2009. «Hadde hun visst det hun senere fikk vite, ville hun ikke gått ut på den måten. Nå hadde hun satt seg selv og regjeringen i en vanskelig situasjon, uten å kunne forklare dette offentlig», fortelles det i den autoriserte boken.

I år fortsetter de omstridte restene av Oilfield Services å være årsaken til at Aker Soultions taper penger: Dyr lediggang for Aker Solutions