Den norske økonomien vokser fortsatt, men veksten er moderat.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,4 prosent i tredje kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

Det var ventet en vekst på 0,2 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans. Norges bank ventet også en vekst på 0,2 prosent.

Tilbake etter hopp

Dermed er veksten tilbake på linje med det moderate nivået som har vært det vanlige det siste halvannet året, med unntak av det overraskende hoppet på 1,2 prosent i andre kvartal i år.

Det var i stor grad midlertidige faktorer som bidro til å løfte bnp opp til dette nivået i  andre kvartal. Det var særlig nettoeksporten og kraftforsyning som trakk veksten opp.

I tredje kvartal faller imidlertid produksjon og distribusjon av elektrisitet med 9,3 prosent, og trekker bnp-tallene ned med 0,2 prosentpoeng.

Oljesektoren trekker opp

Ifølge SSB økte bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart med 1,1 prosent i 3. kvartal, og bidro til at BNP totalt økte med 0,5 prosent i samme kvartal.

Industriproduksjonen økte samlet med 0,7 prosent. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent, om lag samme økning som tidligere.

Stor variasjon innen tjenestenæringen

Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning falt imidlertid for fjerde kvartal på rad, mens det var generell vekst for tjenestenæringene ellers.

For tjenestenæringen utenom olje- og gassektoren ser det langt bedre ut. Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,9 prosent i 3. kvartal. Dette er den høyeste kvartalsveksten siden 4. kvartal 2012.

Privat forbruk ned

Husholdningenes samlede forbruk av varer og tjenester falt ned med 0,2 prosent i 3. kvartal, etter en vekst på 0,7 prosent i kvartalet før.

Varekonsumet falt med 0,8 prosent, mot en tilsvarende oppgang i 2. kvartal. Mye av nedgangen kom fra mindre kjøp av varige goder som møbler, hvitevarer og biler. Også elektrisitetsforbruket var klart lavere i tredje enn i andre kvartal.

Forbruket av tjenester økte imidlertid for andre kvartal, med 0,7 prosent.

Nordmenns konsum i utlandet, som har hatt en sterk vekst over en lengre periode, falt med 0,6 prosent.

 

Makroøkonomiske hovedstørrelser

 

BNP andre kvartal: Overraskende hopp i BNP

Les også: - Disse fire tallene blir veldig viktige for norsk økonomi

Asia i dag: Frykt for valutakrig  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.