Det er torsdag 6. april 2017. En underleverandør har holdt på med å rive forskalingen i betongbygget hos nikkelprodusenten Glencore like utenfor Kristiansand.

Klokken 13.25 blir en 21-åring, ansatt hos entreprenørselskapet Kruse Smith, sendt til toppen for å bolte fast noe. Han tråkker ut på et stillas uten å vite at dette er kuttet og faller 15 meter rett ned i betonggulvet.

– Vi var ganske sikre på at han skulle dø, sier HMS-sjef Hilde Waage som sammen med Glencore hadde ansvaret for granskningen av ulykken.

– Det ble en vekker. Vi hadde alt av sikkerhetsrutiner, manualer og verktøy på plass. Men det hjelper lite å bruke masse tid og ressurser på å produsere en masse dokumenter hvis medarbeiderne og underleverandørene ikke følger dette opp. Så for oss var det på mange måter «back to basics», sier hun.

Krevende for Arbeidstilsynet

I fjor registrerte Arbeidstilsynet til sammen 27 dødsfall som skyldes arbeidsulykker, hvorav syv i bygg- og anleggsnæringen.

Ifølge Arbeidstilsynets tallmateriell over arbeidsulykker er bygg- og anleggsnæringen, med over 200.000 sysselsatte i nær 68.000 virksomheter, en av de mest risikoutsatte næringene i det norske arbeidslivet.

– Det er den bransjen vi bruker mest ressurser på, blant annet på grunn av stor ulykkesrisiko, sier Stig Magnar Løvås, regiondirektør og ansvarlig for næringen bygge- og anleggsvirksomhet i Arbeidstilsynet.

– Altfor mange skader seg som følge av fallulykker og manglende vern på sag, sier Løvås.

Ifølge en fersk rapport ble altfor få av ulykkene i fjor rapportert til Arbeidstilsynet. Bygg- og anleggsvirksomheter rapporterte om 2574 arbeidsskader til Nav i 2017.

– Det hjelper lite å bruke masse tid og ressurser på å produsere en masse dokumenter hvis medarbeiderne og underleverandørene ikke følger dette opp, sier HMS-sjef Hilde Waage hos Kruse Smith.
– Det hjelper lite å bruke masse tid og ressurser på å produsere en masse dokumenter hvis medarbeiderne og underleverandørene ikke følger dette opp, sier HMS-sjef Hilde Waage hos Kruse Smith. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Nav registrerte «3,8 ganger flere alvorlige skader enn de alvorlige arbeidsulykkene som Arbeidstilsynet har fått melding om. Det er altså en underrapportering av ulykker med alvorlig skader til Arbeidstilsynet», heter det i Arbeidstilsynets 2018-rapport om «Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg».

«Må tørre å ha en nullvisjon»

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) tar nå initiativ til utvikling av ny grunnleggende sikkerhetsopplæring for hele næringen.

Samtidig styrkes innsatsen i samarbeidsforumet som bygg- og anleggsbransjen og myndighetene har etablert for å få en skadefri næring med midler til en daglig leder.

– Situasjonen er alvorlig når bygg- og anleggsnæringen er blant de mest risikoutsatte bransjene i Norge. Kunnskap om fareområdene og hva som skal til for å håndtere disse, må være til stede i alle ledd og hos alle som utfører arbeid på en bygge- og anleggsplass, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Bransjeorganisasjonen etablerer nå prosjektet «Samarbeid for sikkerhet bygg og anlegg».

– Målet er å ha null alvorlige skader og dødsulykker i byggenæringen.

– Er det realistisk?

– Ja, det er det. Man må tørre å ha en nullvisjon. Det aller viktigste er at ingen skal omkomme på arbeidsplassene. Vi må hindre at feil får fatale utfall.

– Vi må hindre at feil får fatale utfall, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.
– Vi må hindre at feil får fatale utfall, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Sandberg viser til oljebransjen som har klart å få ned antall arbeidsulykker.

– Man må ha gode systemer. Ledelse på alle nivåer må gå foran. Statistikken viser at både de store entreprenørene og de mindre aktørene har et stort potensial på forbedringer. Kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet må selskapene ha i alle ledd.

Hun understreker at næringen er spesielt utsatt på grunn av stadige flyttinger.

– Hver gang et selskap starter et nytt prosjekt, er det med helt nye forutsetninger. Man skal rigge opp ny produksjon eksempelvis med nye og endrede forhold. Kompleksiteten er stor. Derfor trenger vi at Arbeidstilsynet fortsetter innsatsen med tilsyn og veiledning på arbeidsplassene, sier Sandberg.

Unge utlendinger skades mest

I år har Arbeidstilsynet gjennomført to storaksjoner med tilsyn av nesten 900 byggeplasser. Nærmere 350 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

– Veldig mange av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden, sier Løvås i Arbeidstilsynet.

Så langt i år har Arbeidstilsynet gitt overtredelsesgebyrer for 18,6 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden.

Løvås understreker at byggeplassene de har gjennomført tilsyn på ikke representerer gjennomsnittet i næringen.

– Vi driver risikobasert tilsyn. Det medfører at vi særlig kontrollerer arbeidsplasser som vi har fått tips om eller selv ser mangler på.

Unge arbeidere med statsborgerskap fra andre land er overrepresentert i ulykkesstatistikken i bygg- og anleggsnæringen. Ifølge den ferske rapporten skades innvandrere i håndverksyrker fire ganger oftere enn norske.

Etter ulykken i 2017 har Kruse Smith laget en app som tilbys gratis til resten av bransjen for å etablere en felles risikoforståelse.
Etter ulykken i 2017 har Kruse Smith laget en app som tilbys gratis til resten av bransjen for å etablere en felles risikoforståelse. (Foto: Tomm W. Christiansen)

– Det er en stor andel av utenlandsk arbeidskraft som utfører de farligste arbeidsoppgavene i bransjen. Mange av dem kan være redde for å si ifra til ledelsen når de ser farlige forhold på arbeidsplassene fordi de tror det kan medføre at de mister jobben, sier Løvås.

– Hva er det groveste du har sett på en byggeplass?

– Eksempelvis at folk jobber helt usikret på kanten av et tak eller høyt oppe i stillas uten rekkverk. Heldigvis går det som oftest bra, men det skal bare en liten ubalanse til for at man faller ned.

Får risikoforståelse i app

For HMS-sjef Hilde Waage og Kruse Smith førte ulykken i fjor blant annet til at selskapet sammen med resten av bransjen på Sørlandet har laget et verktøy som skaper en mer felles risikoforståelse.

– Det er laget et elektronisk verktøy med livreddende regler; en app som vi har bekostet og som vi tilbyr alle i bransjen å bruke gratis. Kjernen er at alle skal få inn i ryggmargen hva som kan medføre risiko og at alle melder ifra om det skjer noe risikofylt eller uønsket. Det handler om å bygge sikkerhetskultur, sier Waage.

– Og hvordan har det gått med 21-åringen som falt?

– Han gikk på krykker da han var med oss på tur fem måneder etter ulykken. Noe senere kunne han kaste krykkene og tok truckførersertifikat med sikte på andre arbeidsoppgaver hos oss. Men vi vet ikke om han kommer til å bli 100 prosent frisk. Han skal opereres igjen og har nå sluttet hos oss for å jobbe med andre ting, sier Waage. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han har vunnet pris for dialektbruken. Men skjønner du hva Jonas Strand Gravli sier?
00:30
Publisert: