I en ny stevning saksøkes norske Bane Nor for 243 millioner kroner i erstatning for brudd på anbudsreglene. Bane Nor er det statlige foretaket som har ansvar for infrastrukturen på norske toglinjer.

I stevningen, som DN har fått tilgang til, fremgår det at en sentral del av begrunnelsen for erstatningskravet er uenighet om hvor mange sider tilbyderne kunne bruke på å beskrive sine tilbud.

For mens Bombardier, et kanadisk selskap som leverer utstyr til blant annet jernbane, trodde 200 sider var den øvre grensen, brukte den franske konkurrenten Alstom 283 sider. At Bane Nor ifølge Bombardier i ettertid opplyste at 200 sider ikke var en grense, kun en veiledning, brøt med reglene, mener selskapet.

«Dette bruddet på kravene til tilbudene i konkurransegrunnlaget ga Alstom mulighet til å gi mer grundige og utfyllende beskrivelser, og dermed en konkurransefordel», skriver Bombardier i stevningen.

Bombardier fremholder videre at deres laveste pris ikke ble tillagt tilstrekkelig vekt fordi Bane Nor brukte en urimelig kalkylemetode.

Signalkontrakter

Bakgrunn for saken er innføringen av det europeiske standardsystemet ERTMS for signaler og fjernstyring på norsk jernbane. Utbyggingen for totalt 21 milliarder kroner er planlagt å skje gradvis frem til 2034 og er delt i flere separate kontrakter.

Det ferske søksmålet handler om kontrakten på «ombordutstyret» som skal stå i togene i det nye systemet. Anbudskonkurransen ble utlyst i 2016, med en anslått kontraktsverdi på i første omgang 1,75 milliarder kroner.

Tapte

Blant flere konkurrenter ble Alstom og Bombardier utpekt til å delta i en sluttrunde. I mars i fjor varslet Bane Nor at Alstom vant – med knapp margin.

Bombardier reiste straks innvendinger og krevde en såkalt midlertidig forføyning for å hindre at formell kontrakt mellom det statlige infrastrukturforetaket Bane Nor og konkurrenten Alstom ble inngått. Bane Nor avviste innvendingene. Retten avviste også kravet om midlertidig forføyning.

Taust

I stevningen angir Bombardier at selskapet stiller seg åpent for rettsmegling for om mulig å løse tviste uten full rettssak.

Bombardiers advokat, partner Karin Fløistad i Simonsen Vogt Wiig, avviser å kommentere om skritt mot megling er tatt.

– Jeg kan ikke kommentere dette eller noe annet i saken nå, sier hun.

Bane Nor bekrefter at skritt for å starte megling i tvisten ikke er tatt. Før fristen for tilsvar til stevningen ønsker Bane Nor å gi noen ytterligere kommentarer, oppgir kommunikasjonsrådgiver Nina Aasmundsen i en epost.

I fjor tapte Bane Nor en stor sak med erstatningskrav på 273 millioner kroner om en kontraktstildeling på Follobanen. Kontrakten ble vunnet av italienske Condotte, mens konkurrenten Skanska vant frem i retten.

Lagmannsretten kom til at Condottes tilbud skulle vært avvist, da de valgte en annen løsning for fjellforsterkning enn det som fremgikk av minstekrav i konkurransegrunnlaget. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.