I over 112 år har familien Heidenreich eid rør- og ventilasjonsbedriften Oras. Nå selges selskapet til det svenske Bravida-konsernet.

– Min farfar Sverre Lie Heidenreich etablerte virksomheten i 1904. Han opparbeidet et solid selskap i Chicago før forrige århundreskifte og vandret tilbake til Norge og startet selskapet.