Et stort jordhull ble for flere år siden påvist like ved det området der Skjeggestad-broen i Vestfold kollapset på mandag.

I Statens vegvesen understrekes det at synkehullet har vært ukjent for dem før broulykken på mandag.

– Grunneieren viste meg et stort synkehull for noen år siden.