Under jorden ved kommunegrensen mellom Ski og Oslo rigges gigantiske tunnelboremaskiner.

– De borer opptil 15 meter i døgnet, mens vanlig sprengning tar fem meter, sier Gunnar Løvås, assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket.