Entreprenørselskapet Anlegg Nord fra Alta er årets gasellevinner i Finnmark, etter å ha økt omsetningen fra 6,6 millioner kroner i første driftsår i 2013 til 214 millioner kroner i fjor.

– Det har vært en formidabel utvikling. Nå har vi fått en ny stor kontrakt på drift og vedlikehold av veiene i Nord-Troms, på 300 millioner kroner. Det er et resultat av at vi slo bedriftene våre sammen, sier daglig leder Christian Oskarsson (37) i Anlegg Nord.

For fire år siden bestemte fire entreprenørselskaper i Alta seg for å slå seg sammen for å konkurrere om de store veikontraktene nordpå. Siden har selskapet utkonkurrert store entreprenører som Mesta, Veidekke og Svevia om store kontrakter på bygg og vedlikehold av veier i Finnmark og Nord-Troms.

– Vi var fire etablerte entreprenører som samarbeidet, og som så at vi måtte slå oss sammen for å kunne konkurrere om større kontrakter. Hver for seg var vi ikke store nok til å legge inn anbud, sier Oskarsson.

Ser sørover

Han tror lokal forankring og liten administrasjon gjør at selskapet klarer å levere langt rimeligere anbud enn de store riksdekkende selskapene.

– Vi har kanskje en slankere organisasjon, vi er åtte–ti personer i administrasjonen, inkludert anleggsledere, sier Oskarsson.

Med færre statlige oppdrag i Finnmark i årene fremover har selskapet bestemt seg for å se sørover for å kunne opprettholde aktiviteten. Dermed vil det ta opp konkurransen med de største entreprenørene også utenfor Nord-Norge.

– Det vi gjør, er å bygge infrastruktur. Vi jobber for Vegvesenet, for stat, fylke og kommune. Og vi ønsker å være vår egen herre og ha styringsrett og kontroll selv over fremdrift og maskinressurser, sier Oskarsson.

Han har vokst opp i en familie «der alle jobber mye». Faren bygde opp en Rema-butikk som Christians søster overtok. Broren driver Dekkmann-butikken i Alta.

– Det er stort sett jobb det går i. Vi har tradisjon for det i familien, jeg er vokst opp sånn, sier Oskarsson, som har fem barn og er skilt.

Blir alltid enige

Egentlig skulle han vært snekker. Han gikk byggfag i hjembyen Alta og tok svennebrev i tømrerfaget. En vond rygg gjorde at han måtte finne seg annet arbeid.

– Hadde jeg kunnet velge, ville jeg vært snekker. Det er det fineste yrket. Men helsen gjorde at jeg måtte utdanne meg videre, sier Oskarsson.

Han sluttet som snekker og tok ingeniørutdannelse og lederopplæring.

– Det jeg gjør i dag, liker jeg kjempegodt, sier han.

Oskarsson er en av fem eiere i selskapet. De eier alle 20 prosent av selskapet, sitter alle i styret, og forlater ikke styremøtene før de er enige.

– Vi tar aldri med oss en konflikt ut fra styrerommet. Vi har hittil ikke gått uenige ut av møtet. Vi tar heller en røykepause og går inn igjen. Så det kan bli noen lange nattetimer om møtet trekker ut, sier Oskarsson.

Christian Oskarsson (til venstre) mottok det synlige beviset på at selskapet hans er gasellevinner i Finnmark av sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv.
Christian Oskarsson (til venstre) mottok det synlige beviset på at selskapet hans er gasellevinner i Finnmark av sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv. (Foto: Rune Ytreberg)

Utrolig flinke folk

Han kaller de fire andre «utrolig flinke folk». De er ute på anleggsarbeidet og «er tett på jobbene hele tiden», mens Oskarsson «holder kontroll på økonomien».

– Min største styrke er logistikk. Å skaffe rett ressurs til rett tid på rett sted. Jeg ser for meg arbeidsflyten. Før brukte jeg mye tabeller på å regne ut, nå er det mer erfaringsbasert, sier han.

– Hva liker du best?

– Jeg liker best å være litt ute og se hvordan det går. Jeg er glad i å ha mange baller i luften, det har jeg bestandig likt, sier han, men legger til at han ikke kan være så mye ute på anleggene som før:

– Det er vanskelig å være prosjektleder ute på anleggene og samtidig daglig leder, når vi er blitt så store.(Vilkår)