I 2016 signerte entreprenøren Implenia Norge en kontrakt med Statsbygg om å bygge råbygg i Regjeringskvartalet. Oppdraget går konkret ut på å bygge et kjelleranlegg som skal huse teknisk infrastruktur og sivilt situasjonssenter. Kontrakten var verdt 452 millioner kroner.

Avtalen var en videreføring av arbeid Implenia begynte med i 2015, som innebar grunnarbeider til nytt bygg som en første fase av arbeidene for det nye Regjeringskvartalet.

Nå er arbeidet forsinket med omtrent ett år og partene har kommet i en konflikt som kan ende i retten.

– Vi er i forhandlinger om gjennomføringen av kontrakten vi har med Implenia. Det er ganske normalt at det i prosjekter med store og omfattende kontrakter kan oppstå uenighet om kontraktsgjennomføringen underveis, og det har også skjedd her. Det er også ganske vanlig å forhandle seg frem til en løsning begge parter kan være enig om, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en epost.

Forsinket

Hun forklarer at forhandlingene handler om to ting:

  • Årsak og ansvar for forsinkelse i gjennomføringen.
  • Spørsmål om hvorvidt faktiske arbeider er i henhold til anbudsdokumentene.

– Cirka 1 år, skriver Aschim i en melding på spørsmål om hvor lenge arbeidene blir forsinket.

Da avtalen ble kjent i 2016, var det planlagt ferdigstillelse 30. april. Nettopp forsinkelsene er i kjernen av striden, forklarer kommunikasjonsdirektøren. Hun håper på en løsning, men kan ikke garantere det.

– Vi tar sikte på å komme frem til en løsning begge parter er enige om. I aller verste fall blir man ikke enige og da kan resultatet bli en tvist eller sak for retten, opplyser Aschim.

DN har vært i kontakt med Implenia, som ikke kan kommentere saken.

– Vi kan ikke kommentere vår relasjon til byggherren hverken på Regjeringskvartalet eller på andre prosjekter. Eventuelle videre spørsmål om Regjeringskvartalet bes rettet til Statsbygg ved Hege Njaa Aschim, skriver direktør Halvard Leren i en epost.

Allerede da arbeidet gikk i gang, ble det vurdert som krevende, blant annet på grunn av beliggenheten midt i byen.

– Det stilles høye kvalitetskrav til arbeidene, og det faktum at anlegget styrkemessig skal kunne bære bygninger i nytt regjeringskvartal som senere skal kunne bygges rett over anlegget, sto det i en pressemelding.

Flere konflikter

Det er ikke den første gangen det har vært en konflikt i arbeidet med det nye regjeringskvartalet. I november ble det kjent at arkitektkontoret Team G8+ vurderer erstatningssøksmål etter å ha tapt arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet.

Det var Team Urbis som vant konkurransen og dermed fikk oppdraget med å tegne det nye regjeringskvartalet.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Aschim avviser at forsinkelsen i arbeidet til Implenia kan gjøre at ferdigstillelsen av det nye regjeringskvartalet blir senere.

– Nei, det betyr ikke det, skriver hun i en melding. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Køfri Riesling
Perfekt knusktørr til sushi, feite fisketyper og skalldyr
01:12
Publisert: