Gjennom pandemien gjorde nedstenginger, hjemmekontor og reiserestriksjoner til at folk flyktet inn i hyttemarkedet – som i både 2020 og 2021 var rekordpreget.

Hyttetrenden gjenspeiles også i hyttekonsernet Sportlov Topcos regnskap for fjoråret – som avslører at konsernet solgte hytter for rundt 300 millioner kroner mer i 2021 enn i 2020.

Konsernet har oppkjøpsfondet Altor som majoritetseier, og konsernet eier merkevarer som Telemarkhytta, og Nordlyshytter samt utbyggerne Leve Hytter og Leve Leiligheter. Gjennom disse står konsernet bak både bygging og salg av flere tusen eiendommer – i hovedsak hytter – i østlandsområdet og i Åre-regionen i Sverige. Det er fra disse merkevarene at Sportlov Topco henter inntektene sine.

Økt etterspørsel

Totalt omsatte hyttekonsernet for 1,42 milliarder kroner i 2021, 27 prosent mer enn i 2020.

– Den økte aktiviteten i 2021 sammenlignet med i 2020 er drevet av økt etterspørsel etter hytter, samtidig som 2020 var sterkt preget av korona-effekter som reduserte produksjonstakten, sier styreleder, og Altor-partner, Maria Tallaksen.

Dette trekker også konsernet frem i årsberetningen, der det skriver at reiserestriksjoner og karantenebestemmelser gjorde at en rekke av konsernets utenlandske håndverkere ikke kunne jobbe som normalt – noe som hemmet aktiviteten til selskapet frem til sommeren 2021.

Gikk med tap

Til tross for rekordsterkt hyttemarked under pandemien, og 300 millioner i økte inntekter i 2021, endte 2021 – i likhet med 2020 – med tap. I tall var fasit for 2021 et driftsresultat rett under minus 80,5 millioner, som er en viss forbedring fra 2020's driftsresultat 85 millioner i minus. Det samlede resultat før skatt de to siste årene utgjør minus 274,3 millioner kroner.

Det er i all hovedsak økte varekostnader, samt en viss økning i lønns – og «andre» driftskostnader som gjør at inntektsøkningen blir spist opp – ellers er kostnadene til konsernet om lag like store i 2021 som i 2020.

Blant disse finnes er avskrivinger på 143 millioner kroner knyttet til immaterielle verdier, i konsernets tilfelle knyttet til synergigevinster gjennom oppkjøpene av FH Gruppen, Leve Hytter, Leve Montasje og Øverbygg. Oppkjøpene har kommet i forbindelse med, og i etterkant av at Altor stiftet konsernet i 2018.

I tillegg har konsernet finanskostnader på 52,8 millioner kroner i 2021, noe ned fra 57,3 millioner kroner i 2020.

– Økningen i varekostnader er drevet av et høyere antall hytter produsert samt økte materialpriser, som har påvirket oss på samme måte som andre i byggebransjen, forteller styreleder Tallaksen.

Samlet endte konsernet med et ordinært resultat før skatt på 132,6 millioner kroner i minus, rundt ni millioner kroner bedre enn i 2020.

Konsernet sto også ved utgangen av 2021 i fare for å bryte en betingelse i en låneavtale, grunnet effektene en styrt nedskalering av driften av Familehus AS samt brems i aktiviteten som følge av pandemien fikk for resultatet til konsernet. I etterkant har konsernet imidlertid avklart med långiver at nedskaleringen av Familehus AS ikke skal inngå i beregningen av finansielle lånebetingelser.

Tror på høy aktivitet

Zoomer man ut fra pandemidrevet etterspørsel etter hytter, og et stramt utbud, har hyttemarkedet vært sterkt i mange år. Kombinasjonen av blant annet lave renter og at nordmenn har fått bedre råd har ført til at stadig større områder i den norske fjellheimen hyttelegges.

Mange har nå realisert hyttedrømmen, og i krystallkulen ligger faktorer som rentehevelser, økte materialkostnader og generell prisvekst.

Tallaksen har likevel tro på stor aktivitet i hyttemarkedet i årene som kommer.

– Den norske hyttekulturen står meget sterkt, og vi ser det er svært mange som har et ønske om egen hytte, sier hun, før hun legger til:

– Renter og prisvekst påvirker folks kjøpekraft. Vi ser at markedsnivået er noe lavere nå enn under covid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.