Konsernsjef Jørgen Evensen (45) i Betonmast viser entreprenørgründer Albert Hæhre ett av de store boligprosjektene Betonmast har ved Økern i Oslo.

– Her bygger vi 400 leiligheter for Selvaag Bolig. Kontrakten er på rundt 800 millioner kroner, sier Evensen.

Bygg og vei

Nå slår Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen seg sammen. Det er to selskaper som er store på hver sine områder. Betonmast bygger boliger, skoler og offentlige bygg, mens Hæhre er sterk på anleggssiden, spesielt på veiutbygging.

– Vi komplettere hverandre på en god måte, og skal bli en av Norges største entreprenørkonserner innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling, sier Evensen.

Han får støtte av anleggsgründeren.

– Det er viktig å bli en stor aktør slik at det sammenslåtte konsernet kan ta de store prosjektene vi vil være med på. Vi har betydelige vekstambisjoner, sier Hæhre, som vil sitte i konsernledelsen og fortsetter som administrerende direktør i Hæhre Entreprenør.

Det nye selskaper får navnet Betonmast Hæhre og får rundt 2200 ansatte.

– I år vil selskapet omsette for over ni milliarder kroner, sier Evensen, som blir konsernsjef i det nye selskapet.

I 2015 var det kun tre entreprenørselskaper som omsatte for over ti milliarder i Norge; Veidekke, AF Gruppen, Skanska Norge, mens det fjerde største, NCC Construction omsatte for 8,9 milliarder kroner.

Kjente investorer

Det nye store norske entreprenørkonsernet har flere kjente investorer med seg gjennom sine investeringsselskaper.

Blant annet vil Øystein Stray Spetalen sitte med en eierandel på åtte prosent. Søsknene Celina og Hermine Midelfart vil kontrollere 0,4 prosent av konsernet. Investor Arne Fredly får en eierandel på 0,3 prosent.

Den største eieren bli Albert Hæhre med familien med 21 prosent.

Celina Midelfart (bildet) vil sammen med sin søster Hermine Midelfart eie rundt 0,4 prosent av det nye entreprenørkonsernet
Celina Midelfart (bildet) vil sammen med sin søster Hermine Midelfart eie rundt 0,4 prosent av det nye entreprenørkonsernet (Foto: Robert S. Eik)
Øystein Stray Spetalen vil gjennom Ferncliff Property eie åtte prosent av Betonmast Hæhre.
Øystein Stray Spetalen vil gjennom Ferncliff Property eie åtte prosent av Betonmast Hæhre. (Foto: Gunnar Lier)
Investor Arne Fredly får en eierandel på 0,3 prosent i det nye entreprenørkonsernet
Investor Arne Fredly får en eierandel på 0,3 prosent i det nye entreprenørkonsernet (Foto: Luca Kleve-Ruud)
Gunnar Hvammen vil få 0,5 prosent eierandel i det nye selskapet.
Gunnar Hvammen vil få 0,5 prosent eierandel i det nye selskapet. (Foto: Per Thrana)

«Strategisk match»

Are Skjøy, partner i revisorkonsernet Deloitte, har fulgt entreprenørbransjen i en årrekke. Han har lenge spådd en betydelig konsolidering i bransjen.

– Vi vil se mye mer av dette fremover. Det er nettopp de mellomstore entreprenørene med opp til tre milliarder kroner i omsetning som opplever at markedet er utfordrende fordi konkurransen fra de virkelig store er så tøff, sier han.

Skjøy legger til at flere selskaper i bransjen er inne i generasjonsskifter på eiersiden, noe som gjør at de kan være til salgs. 

– Men appetitten hos potensielle kjøpere er ikke nødvendigvis så stor. Å kjøpe en stor maskinpark og masse mennesker er ikke alltid så interessant. Det må være en strategisk match, sier Skjøy.

Rask prosess

Fusjonsprosessen mellom Betonmast og Hæhregruppen har gått veldig raskt etter at ledelsen i selskapene begynte å snakke om temaet i høst.

– Selve fusjonssamtalene tok vi i desember og var ferdig før julaften. Selskapene er verdsatt likt, sier Hæhre, som ikke vil oppgi verdianslaget på det nye selskapet.

– De to selskapene vil i 2016 få til sammen et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på rundt 700 millioner kroner, sier Hæhre.

Evensen legger til at sammenslåingen må godkjennes av selskapenes generalforsamlinger, Konkurransetilsynet og at det nå gjennomføres en finansiell gjennomgang (due diligence) av selskapene.

– Vi håper at det sammenslåtte selskapet kan være operativt før påske, sier Evensen.

Hæhre legger til at han har hatt flere friere på dør.

– Det er ingen hemmelighet at flere utenlandske entreprenører har vært interessert i å kjøpe oss. Vi føler oss strålende fornøyd med denne løsningen, sier Hæhre.

I 2010 inngikk Hæhre og Veidekke en intensjonsavtale om at Veidekke skulle kjøpe 51 prosent av aksjene i Hæhre. Avtalen ble senere kansellert.

– Prosessen ble avsluttet på en god måte. Begge selskaper har hatt en bra utvikling på egen hånd. Vi har et godt forhold til Veidekke, sier Hæhre.

Tøff vekst

Hæhre er imponert over sin nye makkers vekst. Betonmast er det norske entreprenørselskapet. blant de største, som har vokst mest.

– Det er tøft å gå fra null til fire milliarder i omsetning på ti år som Betonmast har gjort. Det Jørgen og Peter har klart på ti år har jeg brukt 40 år på, sier Hæhre.

Hans selskap er kanskje mest kjent for å ha de reneste anleggsmaskinene som står parkert ved siden av hverandre i helgene.

– Det skyldes at jeg ønsket mer effektiv dieselfylling på anleggsmaskinene og krevde at de skulle stå oppstilt på rekke og rad slik at det ble lett å fylle når tankbilen kom. Så begynte noen å vaske maskinene. Det ble en intern konkurranse. Nå bare gjør vi det, sier Hæhre.

2016 var et år hvor Hæhre glapp noen kontrakter. Selskapet mistet blant annet en to milliarderskontrakt da et brev ble sendt til feil adresse i Statens vegvesensystemet.

Nå vil gründeren, som startet selskapet som 20-åring i Vikersund, kjempe om store veikontrakter.

– For bare noen år siden var en kontrakt på en halv milliard stor. Nå er store anleggsoppdrag på flere milliarder kroner. Vi vil blant annet kjempe om å vinne de store kontraktene statsselskapet Nye Veier tildeler, sier Hæhre og legger til at det sammenslåtte selskapet også vil bli aktive Sverige.

Den påtroppende konsernsjefen i storkonsernet har også flere store byggeprosjekter han vil ta del i.

– Det gjelder blant annet bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter i Oppegård. Den jobben har vi veldig lyst på, sier Evensen som er utdannet ingeniør.

– Jeg er en prosjektmann, sier Evensen som nå har fått fusjonsprosjektet i fanget.

En stor næring

SSBs strukturstatistikk viser at det i 2015 var vel 56.000 bedrifter med 229.000 ansatte i hele bygg- anleggsindustrien i Norge. Omsetningen var på samlet 482 milliarder kroner, en vekst på 5,7 prosent fra 2014.

– Våre prognoser anslår en vekst på 4,2 prosent i fjor og ytterligere 2,2 prosent i år, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Den store motoren i år vil være samferdselssektoren samt boligbygging. Innen samferdsel ser vi at aktørene rigger seg for å kunne ta stadig større kontrakter i konkurranse med de store internasjonale gigantene, sier Sandnes. 

«Litt bekymret»

Sørlandets største entreprenørselskap, Kruse Smith med en omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015, blir nå forbigått etter fusjonen mellom Betonmast og Hæhregruppen. Det fusjonerte selskapet blir nå mer enn dobbel så stor. 

– Det med størrelse er jo noe vi vurderer hele tiden. Vi snakker stadig med andre aktører og vurderer strategiske muligheter, men vi føler ikke at vi er nødt til å bli mye større sier Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith Entreprenør og eier selskapet sammen med familien.

'(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

En orkidé av en bil
Her er en elbil litt utenom det vanlige.
01:40
Publisert: