Entreprenørselskapet Contexo as driver med anleggsarbeid og har prosjekter over hele landet. Nå rammmer koronakrisen også denne bransjen. Contexo, som har hovedkontor på Hønefoss, ha søkt rekonstruksjon.

Firmaet hadde i 2019 en omsetning på 354 millioner kroner, med et resultat på 1,5 millioner kroner før skatt.