– 2017-regnskapet vil vise sorte tall igjen, sa avtroppende Kruse Smith-sjef Jan Hestås omtrent på denne tiden i fjor etter å ha presentert underskudd for det familieeide entreprenørkonsernet for første gang på 16 år.

Slik gikk det ikke. Tvert imot.

Tredoblet underskudd

I stedet for overskudd, viser konserntallene et underskudd før skatt som ble mer enn tredoblet til 138 millioner kroner samtidig som omsetningen sank med vel 200 millioner.

Heidi Wolden (48) ble i fjor hentet inn som ny konsernsjef. Hun forklarer halvparten av underskuddet med nedskrivninger knyttet til et prosjekt i Maridalsveien i Oslo som DN har omtalt flere ganger der motparten har kommet med krav på til sammen 220 millioner kroner. Saken behandles nå av voldgiftsretten med en dom ventet til høsten.

– I tillegg har vi tatt noen nedskrivninger på næringseiendom samtidig som vi preges av kontrakter inngått i oljebeltet i tiden etter oljeprisfallet, sier hun.

– Resultatet viser at vi har et behov for økt risikoforståelse i prosjektene vi går inn i. Særlig gjelder det i tidligfase. Og vi trenger sunnere og mer bærekraftige kontrakter, legger hun til.

Etter fjoråret viser regnskapet at konsernets egenkapitalandel falt til 18,3 prosent og at Kruse Smith dermed er i brudd med lånebetingelsene.

– Det er betydelige merverdier i konsernet, og vi er i en god dialog med banken. Balansen er sunn og likviditeten er god, sier hun.

Rekordstor ordrereserve

Wolden understreker at utsiktene for konsernet er gode med særlig god fart i anleggsmarkedet samt at selskapet er i gang med flere store byggeprosjekter – som to nye fengsler i landsdelen, nytt hotell i Mandal i regi av Pareto-eier Svein Støle samt totalrenovering av Radisson Blu Caledonien i Kristiansand. Og ordrereserven for Kruse Smith var ved utgangen av 2017 på 4,9 milliarder kroner – mer enn en dobling fra 2016.

– Vi valgte i liten grad å redusere antall ansatte gjennom 2017. Det har kostet, men samtidig betyr det at vi nå har nok ansatte til å håndtere den store ordrereserven, sier hun og lover betydelig bedre resultater i 2018.

Kruse Smith-konsernet hadde ved utgangen av fjoråret 827 ansatte.(Vilkår)

Førstemann over får 325.000
Steinar Hoens rekord har stått i 21 år. 325.000 kroner venter den første som hopper høyere.
01:13
Publisert: