Det skal bygges ny E6 mellom Arnkvern-Moelv. Den kontrakten går etter all sannsynlighet til Veidekke.

Fredag sendte  statsselskapet Nye Veier ut en melding om at styret i Nye Veier har besluttet at Veidekke Entreprenør går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av denne veistrekningen.

«Kontrakten beløper seg til underkant av to milliarder kroner», heter det i meldingen.

På vei til å spare 30 milliarder
Veidekkes konsernsjef, Arne Giske,  får «sommergave» av Nye Veier med stor-kontrakt i vente.
Veidekkes konsernsjef, Arne Giske,  får «sommergave» av Nye Veier med stor-kontrakt i vente. (Foto: Fartein Rudjord)

Konkurransen om bygging av E6 Arnkvern-Moelv ble kunngjort 08. desember i fjor. Ni entreprenører søkte om å bli prekvalifisert. Etter en grundig evaluering gikk Hæhre Entreprenør as, Veidekke Entreprenør as, NCC Norge as og AF Gruppen Norge as videre i prosessen. Alle fire leverte tilbud innen fristen 9. juni. Tilbudet fra Hæhre Entreprenør ble avvist fordi det ikke var innenfor byggherrens makspris.

En fremtid uten lappen dnPlus

Ifølge Nye Veier kan man spare 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark. For strekningen Kolomoen til Moelv, som Arnkvern-Moelv er en del av, er besparelsen anslått til 1,7 milliarder eksklusiv moms.

Ny storkontrakt til Hæhre

– Denne konkurransen gjør oss enda mer overbevist om at potensialet for besparelser er betydelig. Dette er den andre konkurransen Nye Veier benytter BVP-metoden. BVP er en metodikk for innkjøp og skal sikre at vi velger den beste leverandøren for å nå målene i dette spesifikke prosjektet, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i pressemeldingen.

Kontrakten planlegges signert 3. oktober.(Vilkår)

Hvem skulle trodd at 2017 ble Ikea-posens store år
Den ble designet at et svensk søskenpar for 30 år siden. Nå tar den helt av.
01:26
Publisert: