Produsenter av både hus og byggematerialer registrerer langt lavere etterspørsel i markedet. Enkelte aktører melder om bråbrems.

– Vi har lavere salgstrykk nå enn ved samme periode i fjor. Kundene er der, men sitter lenger på gjerdet, sier administrerende direktør Mari Skjærstad i Bolig Partner.

Selskapet igangsatte i fjor rundt 650 boliger og hytter.