Inntoget på norsk jord er ikke blitt helt som planlagt for den spanske jernbaneentreprenøren Obrascón Huarte Lain (OHL). I 2015 opprettet selskapet en norsk avdeling etter at det fikk oppdraget med å bygge nye Ski stasjon.

Arbeidet er en del av Follobaneprosjektet, som er det største samferdselsprosjektet i Norge noensinne, og skal ende opp med dobbeltspor og en 19 kilometer lang tunnel mellom Oslo og Ski.

Kontrakten var på rundt 2,5 milliarder kroner, men foreløpig er det blitt langt fra en lukrativ affære. I 2018 hadde den norske avdelingen av selskapet en omsetning på rundt 540 millioner kroner. Kostnadene var langt større, og dermed endte selskapet med et negativt driftsresultat på 300 millioner kroner, ifølge det ferske årsregnskapet.

I årsberetningen skriver den norske avdelingen at prognosene ser ut til at prosjektet vil gå med tap, og at de derfor er avhengig av finansiering fra morselskapet.

Byggingen av stasjonen har vist seg å være mye vanskeligere enn først antatt på grunn av kvikkleire og dårligere grunnforhold. Det har ført til forsinkelser i arbeidet. Follobanen er ventet å stå ferdig i desember 2022.

– Derfor pågår det kommersielle diskusjoner mellom Bane Nor og Obrascon. På dette tidspunktet ventes det noen ekstrakostnader som følge av forsinkelsen. Dette vil påvirke avdelingens fortjeneste, tap, og balanse, skriver selskapet i årsberetningen.

Ingen usikkerhet

Samtidig som avdelingen venter å tape penger på prosjektet, sliter morselskapet med store økonomiske problemer. Tidligere i år meldte Bygg.no at det hadde sitt verste år noensinne i 2018 etter et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på minus 448,5 millioner euro.

– Prosjektet taper penger og morselskapet finansierer avdelingen. Morselskapet jobber med å bedre sin finansielle situasjon. Dette indikerer usikkerhet om fortsatt drift, skriver selskapet og fortsetter:

– Men viktige tiltak er iverksatt og det er ingen usikkerhet knyttet til ferdigstillelsen av prosjektet i Norge.

Det spanske selskapet har ikke besvart DNs henvendelser.

Prosjektdirektør Per David Borenstein i Bane Nor forteller at delprosjektet Ski har passert 70 prosent utført, og at det er god fremdrift i byggingen av Ski stasjon. Han beskriver samarbeidet med OHL som godt.

– Kommer Bane Nor til å dekke opp for tapene entreprenøren har hatt på grunn av forsinkelsene, eller er dette selskapets ansvar?

– Vi har løpende kommersielle samtaler med OHL, som har en av våre totalentrepriser. I tiden før sommerens anleggsarbeid ble vi enig med OHL i flere saker som handlet om praktiske løsninger og kommersielle forhold.

– Er dere bekymret for at selskapets økonomiske problemer vil gå ut over prosjektet?

– Fremdriften i Ski er god. Det er viktig for Bane Nor og for Ski-byen og de reisende. Vi følger med på entreprenørene og ser at økonomi og markedsforhold kan endre seg mens de arbeider med oss, ikke minst fordi kontraktene strekker seg over mange år. Utover dette blir det ikke riktig for oss å kommentere andre selskapers regnskaper, sier Borenstein.

Italiensk konkurs

OHL er ikke den eneste utenlandske entreprenøren som har slitt med Follobanen. Det italienske selskapet Condotte hadde store delkontrakter, men slet med å betale underentreprenørene. Ved årsskiftet 2017/18 ble selskapet tatt under konkursbeskyttelse ved italiensk rett, og i januar 2018 terminerte Bane Nor kontrakten med selskapet.

I januar i år annonserte Bane Nor at Follobanen blir forsinket med ett år og kostnadene øker med 2,2 milliarder kroner. 1,6 milliarder kroner av disse skyldes hevingen av kontrakten med Condotte.

I forrige uke meldte Bygg.no Bane Nor har inngått en forliksavtale med den italienske entreprenøren, og har fått 236,3 millioner kroner inn på konto. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.