– I dag starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Veietaten skal se på kvaliteten av levert anleggsarbeid, men også på oppfølging av underleverandører, påvirkning av ytre miljø og helse- miljø og sikkerhetsarbeidet i sin nye karaktersetting.

– Godt arbeid skal lønne seg. Evalueringen til nå har ikke vært systematisk. Selvfølgelig skal entreprenørene tjene penger. Men noe vi også håper å redusere er de mange kranglene om kvalitet og nødvendige tilleggsarbeider som ofte følge etter oppdragene, sier Sandvin.

En gigant

Statens vegvesen er en gigant for entreprenørmarkedet – etaten tildeler årlig rundt 500 kontrakter på anlegg og drift til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.

Sandvin mener en karakterbok der tidligere erfaringer betyr noe for tildeling av fremtidige kontrakter over tid vil bidra til en bedre anleggsbransje.

– Det skal lønne seg å levere kvalitet. Det skal koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet. Den seriøse bransjen er opptatt av at vi ikke opplever nedadgående spiraler når det gjelder arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår i stort. Her har vi som byggherre et stort ansvar, og vi ser karakterboken som et virkemiddel, sier Sandvin.

Avklart

Veietaten har undersøkt og mener de har avklart at jusen er på deres side når det skal legges større vekt på tidligere erfaringer med en entreprenør ved nye anbud og kontrakter.

– Det må gjøres tydelig i konkurransegrunnlaget at erfaring inngår, og erfaringene må være godt begrunnede, objektivt dokumenterbare, skriftlige og etterprøvbare, sier Sandvin.

Vegvesenet vil gi berørte innsyns- og innsigelsesrett mot de erfaringsdata som samles. Opplysningen skal dessuten samles i en egen database.

Avdelingsdirektøren presiserer at tidligere oppdrag ikke blir et selvstendig tildelingskriterium, med en del av begrunnelsen for å vurdere en oppdragstagers kvalifikasjoner.

Sandvin regner med at systemet for å samle inn og sette karakterer kan være på plass fra nyttår.

Blandet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er skeptiske til modellen:

– Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok? Vi undres også over at Statens vegvesen skal bruke ressurser på å utforme et karaktersystem. Nå burde alle være opptatt av regjeringens marsjordre om å bygge mest mulig vei for pengene, ikke av å utvikle mer byråkrati, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb.

Hun er i prinsippet positiv til alt som kan bidra til at seriøse entreprenører velges, men er kritiske til det signal Statens vegvesen sender entreprenører med en «karakterbok».

– Det som trengs er god dialog mellom oppdragsgiver og entreprenør. Når Statens vegvesen sier de skal gi oss karakterer for å sikre hms og seriøsitet er jo det allerede ivaretatt i kontraktene slik de ligger i dag, sier Brodtkorb.

Hun peker også på at entreprenører ofte vinner tvistesaker med veietaten. Derfor mener MEF-direktøren det kan bli et problem om etaten først er kvalitetsdommer og deretter part i oppgjør i retten.

Skepsisen deles ikke av Veidekke – stor entreprenør med veivesen-oppdrag for rundt tre milliarder kroner i året.

– Vi synes det er positivt at veivesenet også skal vektlegge andre ting enn pris, sier direktør for anlegg Øivind Larsen. Han forventer at Vegdirektoratet vil bruke verktøyet fornuftig – også slik at nye entreprenører ikke stenges ute.

– Metoden er for øvrig ikke helt ny. Bane Nor bruker et lignende system for erfaringsoppsamling. Disse er offentlig tilgjengelige, likeens entreprenørenes svar, sier Larsen.(Vilkår)

Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: