«Velkommen til tøffere tider». Det er tittelen i innledningen til Veidekkes konjunkturrapport. Hver høst og vår tar Norges største entreprenørselskap «temperaturen» i det norske og skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet.

Nå blinker varsellysene i det norske nyboligmarkedet.

– Vi ser at nedturen er foran oss, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør analyse i Veidekke.

Hardt fall

Mandag formiddag la han frem Veidekkes konjunkturrapport. Mens markedssituasjonen for anleggsmarkedet ser bra ut, vil nyboligmarkedet få et hardt fall fra 2017, ifølge rapporten.

«Samlet venter vi at igangsetting av leiligheter og småhus vil reduseres med 35 prosent i 2018», understrekes det i rapporten.

Veidekke mener produksjonen av leiligheter og småhus vil falle fra en igangsetting på 22.500 enheter i 2017 til 15.000 i 2018.

Hoen understreker at den sterke veksten i nyboligmarkedet i 2016 og 2017 var ekstraordinært.

– Alle som trodde 2016 var den nye normalen, vil få et problem, sier Hoen.

Inkludert eneboliger mener analyse-direktøren at igangsetting av boliger i år blir på mellom 27.000 og 28.000 enheter mot 35.000 enheter i 2017.

– Vi får et boligfall til et naturlig nivå. Problemet ville vært større om veksten hadde fortsatt.

Spår prisfall

Veidekke tror at prisene på bruktboligmarkedet fortsatt er under press.

«Ved inngangen til 2018 er det største fallet i bruktboligprisene trolig tilbakelagt. Den økende tilbudssiden tilsier likevel at potensialet for en ny markant prisoppgang er lavt i de nærmeste årene.

I Oslo viser prognosemodellen vår at prisfallet fortsetter moderat i 2018, før det snur til vekst i 2019. Etterspørselen ser relativt god ut, men tilbudet av usolgte boliger, både brukte og nye, er fortsatt høyt. I Bergen og Stavanger forventer vi imidlertid en relativt god utvikling i prisene i både 2018 og 2019», heter det i rapporten.

Så mye krymper boligtilbudet i Oslo

Polsk utflytting

Det norske bygg- og anleggsmarkedet har de siste årene vært preget av stor etterspørsel etter utenlandsk arbeidskraft. Nå mener Veidekke at mange polske arbeidere vil flytte fra Norge til hjemlandet.

I rapporten pekes det på at det polske bygg- og anleggsmarkedet vil ventelig få en volumvekst på ti prosent i år og i 2019.

«Veksten blir fortsatt i stor grad drevet av EU-fond som finansierer mange store anleggsprosjekter. Dermed ligger det an til at arbeidsinnvandringen fra Polen til Norge og andre nordeuropeiske land vil fortsette å avta», heter det i rapporten.

Mot vårløsning i boligmarkedet

«Hyggelig marked»

Ifølge Veidekke var det samlede norske bygg- og anleggsmarkedet på 340 milliarder i 2017.

Boligmarkedet er den største sektoren og utgjør alene 157 milliarder kroner.

Veidekke forventer en årlig vekstrate i boligmarkedet i 2018 og 2019 blir på minus syv prosent. Det største fallet kommer i 2019 med minus 12 prosent.

Det markedet som får størst vekst er anleggsnæringen – med seks prosent i tidsperioden. I 2017 var anleggsmarkedet på 79 milliarder kroner ifølge Veidekke.

– Det kommer til å være et veldig hyggelig marked for dem som driver med samferdsel i de kommende år, men ikke stort nok for å veie opp mot boligsiden, sier Hoen.

I anleggsmarkedet forventer selskapet en årlig vekstrate fra 2018 til 2019 på seks prosent.

For yrkesbygg og offentlig yrkesbygg er vekstraten satt til én prosent.

Ifølge rapporten vil fallet i det samlede bygg- og anleggsmarkedet bli på fem prosent i 2019 mot en vekst på to prosent i 2018.(Vilkår)

– Arne Fredly, nå må du bla opp!
McLaren Senna blir et attraktivt objekt blant dem som samler på hyperbiler. Den skal være den raskeste bilen fra merket noensinne.
00:54
Publisert: