Økokrim mente finansmannen Christer Tromsdal slapp for billig unna i kjølvannet av ABI-saken, og anket straffeutmålingen. Tromsdal ble dømt til 30.000 kroner i bot og seks måneders betinget fengsel. Økokrim ville ha noe av straffen ubetinget, og anket.

Anket
Christer Tromsdal skulle opprinnelig møte i Borgarting lagmannsrett i august for å forsvare seg i ankesaken om straffeutmålingen i Aker Brygge Invest-saken.

Saken ble utsatt til 2006 på grunn av kapasitetsproblemer i lagmannsretten, men er nå altså trukket. Tromsdal anket også, men hans anke førte ikke frem.

Usannsynlig
- Allerede i 2004 sa Tingretten at siden det var så lang tid fikk han bare betinget fengsel. Nå har det gått to år og en måned siden Tingrettens behandling, da mener vi det er helt usannsylig at vi får endret til ubetinget fengsel. Det at det tar lang tid blir godskrevet den domfelte, sier førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen i Økokrom til dn.no.

Holm Ringen er skuffet over den lange tiden som er gått.

- Vi er ikke spesielt fornøyde med at lagmansretten ikke fikke berammet saken raskere. Det er noen saker som må behandles innen gitte frister, det har skapt en del problemer, sier han.

Lang tid
Hverken tiltalte eller Økokrim kan lastes for at ankeforhandlingene ble utsatt, skriver Økokrim i en melding.

Dagens Næringsliv avdekket høsten 2000 at selskapet Aker Brygge Invest med Tromsdal i spissen spredte villedende og feilaktige opplysninger om markedsverdien på Ruud & Rye-aksjer i perioden 1998 til 1999.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.