Dersom Finanstilsynets forslag til endringer av boliglånsforskriften innføres mener Eiendom Norge at mange som får boliglån etter dagens regler ikke vil få det etter årsskiftet.

- Gir gift til boligmarkedet utenfor byene for å bøte på et Oslo-problem  

- Dagens forskrift legger allerede ganske sterke begrensninger på boliglån, men likefullt gir dagens ordning bankene en viss fleksibilitet til å utvise skjønn. Tilsynet foreslår nå å fjerne all denne fleksibiliteten, gjennom å oppheve neppe denne passusen i forskriften. I tillegg vil de innføre et forbud mot lån som overstiger kundens brutto årsinntekt med 500 prosent. Det vil uten tvil gjøre at mange som får boliglån etter dagens regler ikke vil få det etter 1. januar 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en melding torsdag.

Dreyer viser til at det norske boligmarkedet består av mange ulike markeder og innstramningsforslagene som Finanstilsynet la frem torsdag vil gjelde for alle lånetakere.

- Det synes som om disse reglene først og fremst er ment for å stagge boligprisveksten på Østlandsområdet. Det må utvises ulikt bankskjønn i ulike boligmarkeder markeder, sier Dreyer.

Mulig løftebrudd

Eiendom Norge mener at for finansminister Siv Jensen vil det bli en utfordring å fatte en beslutning om innstramming av forskriften, fordi regjeringen har bundet seg til følgende formulering i regjeringensplattformen fra 2013 «Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne».

- Innfører Jensen de foreslåtte endringene vil hun bryte med dette løftet og fjerne all fleksibiliteten finansministeren i et brev til tilsynet i februar 2014 etablerte, avslutter Dreyer.

Les også: - Går utover syke, skilte og arbeidsledige

- Flere må ty til forbrukslån

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.