Fergerederiet Fjord Line mener Sandefjord kommune favoriserer konkurrenten Color Line i tildeling av seilingstider fra Sandefjord og har varslet søksmål. I saksfremlegget kommunens rådmann har sendt ut i forkant av behandlingen av saken på et formannskapsmøte 3. juni, går det frem at kommunen og Color Line nå går sammen i kampen mot Fjord Line.

I saksfremlegget står det at «En slik sak som dette vil berøre Color Lines interesser sterkt og vilkårene for partshjelp i henhold til tvistelovens § 15–7 er tilstede. Color Line har meddelt at de ønsker å tre inn i saken som partshjelper. For Sandefjord kommune er dette svært gunstig fordi mange av de påstandene som er fremmet i saken fra Fjord Lines side retter seg mot Color Line. En slik hjelp vil også være gunstig for kommunens advokat som kan trekket på ressursene til et av Norges største advokatfirmaer ved siden av at man i prosessen kan dele oppgavene mellom seg på en hensiktsmessig måte.»

Oppsiktsvekkende

Administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line mener dette er en helt utrolig utvikling i saken.

PÅ TYNN IS. Color Lines kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen mener Fjord Line er på særdeles tynn juridisk is i søksmålet mot Sandefjord kommune om sommerens seilingstider. Foto: Hampus Lundgren
PÅ TYNN IS. Color Lines kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen mener Fjord Line er på særdeles tynn juridisk is i søksmålet mot Sandefjord kommune om sommerens seilingstider. Foto: Hampus Lundgren (Foto: Dagens Næringsliv)
– Fjord Line finner innstillingen fra kommunen oppsiktsvekkende. I en sak der Fjord Line mener kommunen har hatt for tette bånd til Color Line, velger kommunen altså å alliere seg med Color Lines og dets advokatfirma mot Fjord Line og kommunen finner denne ordningen «svært gunstig». På mange måter har kommunen nå selv dokumentert det Fjord Line hele tiden har påpekt, nemlig at kommunen synes ute av stand til å skille eget ansvar og oppgaver som forvalter av en offentlig havn fra Color Lines kommersielle interesser i å unngå konkurranse. Det synes ikke å ha falt dem inn at kommunen skal ivareta andre hensyn enn Color Line og at et så tett samarbeid ikke nødvendigvis er heldig for kommunen. På en måte er det kanskje likevel positivt at kommunen nå også offentlig viser det reelle partsforholdet i denne saken, sier Fardal.

På tynn is

Kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line mener Fardal er på tynn juridisk is.

«OPPSIKTSVEKKENDE».Ingvald Fardal, administrerende direktør i Fjord Line.
«OPPSIKTSVEKKENDE».Ingvald Fardal, administrerende direktør i Fjord Line. (Foto: Anders Martinsen)
– Å benytte seg av ordningen med partshjelp er en innarbeidet måte å håndtere slike søksmål på. Det at kommunen ber oss om dette og vi takker ja betyr selvfølgelig at vi vil være part i saken. Men utgangspunktet her er at Fjord Line etter vårt syn er på særdeles tynn juridisk is. Både Justisdepartementets lovavdeling, Samferdselsdepartementet og Kystverket har avvist enhver innblanding i klagen fordi dette er et forhold mellom havnen og Color Line på den ene siden og havnen og Fjord Line på den andre siden. Begge har fått adgang til havnen, men Fjord Line krever altså å overta våre rutetider. Det tyder på panikk, mener Helge Otto Mathisen.

– Den typen offerrolle som Fjord Line som et både tungt og kapitalsterkt selskap her forsøker å påta seg hele tiden er ikke i nærheten av å holde mål, mener han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.