Torsdag ettermiddag presenterte finansminister Jan Tore Sanner (H) regjeringens forslag til kontantstøtteordning som innebærer at alle selskaper som har eller vil få en omsetningsnedgang på minst 30 prosent (20 prosent i mars) får dekket deler av deres faste kostnader som leie og forsikringer.

Virksomheter som er pålagt å stenge vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene mens andre kan få dekket 80 prosent minus en egenandel på 10.000 kroner.

Grunnlaget for å beregne omsetningsnedgangen er hvor stor omsetningen var i samme måned i fjor.

– Premierer de døende

På finansministerens pressekonferanse torsdag fikk regjeringen unison skryt fra så vel NHO og Virke som Finans Norge og LO for både innretningen og ikke minst hvor hurtig ordningen er blitt etablert.

Men gründer og daglig leder Kristian Solheim i frisørkjeden Cutters er lite fornøyd.

– Denne kontantstøtten straffer vekstselskapene og premierer de bedriftene som ikke klarer å opprettholde omsetningen. Det burde vært omvendt – eller i det minste likt, mener han.

– Utgangspunktet er omsetning nå sammenlignet med samme tid i fjor. Det innebærer en betydelig ulempe for selskaper som har vekst samtidig som man premierer selskaper med omsetningsnedgang det siste året. Nå premieres de bedriftene som var døende allerede før krisen. For jo dårligere utviklingen bedriften din har hatt før krisen, desto mer støtte får du, sier han.

Cutters økte omsetningen fra 67 i 2017 til 156 millioner kroner i 2018 og Solheim sier omsetningen passerte 200 millioner kroner med god margin i fjor.

– Vi vokser fortsatt hurtig, eller det vil si vi gjorde det inntil staten ba oss om å låse dørene for tre uker siden, sier han.

Økonomiprofessor Hans K. Hvide ved Universitetet i Bergen skriver i en epost til DN torsdag kveld at han langt på vei deler synspunktene til Cutters-sjefen.

«I tillegg gir tiltaket nesten null incentiver til å redusere kostnader, noe det er plenty muligheter for i krisen. Dette er tiltaket vi lett blir sittende med i årevis. I tillegg bærer skattebetalerne hele regningen. Etter mitt skjønn burde hjelpepakken vært strukturert som et usikret lån fra staten», skriver han.

Vil fortsatt gå med store underskudd

Petter A. Stordalens hotellkjede Nordic Choice er blant dem som har hatt en dramatisk omsetningsnedgang i kjølvannet av koronakrisen og nå vil få dekket deler av deres faste kostnader.

«Vi vil gi ros til myndighetene som har utformet en modell som skal sikre kort vei fra søknad til kompensasjonen kommer,» skriver administrerende direktør Torgeir Silseth i en epost.

«Pakken er gjennomtenkt og et positivt bidrag for alle i næringslivet som nå jobber på høygir for å sikre arbeidsplasser for fremtiden. For oss betyr kompensasjonen at hotellene får dekket noen av sine utgifter, men det er klart at alle våre hotellbedrifter fortsatt vil gå med store underskudd som følge av et massivt inntektstap», skriver han og legger til at hotellkjeden dermed vil være avhengig en byrdedeling med gårdeierne. Det betyr med andre ord reduserte leiekostnader.

«Kompensasjonsordningen blir et tilskudd for å dekke noe av de store underskuddene vi nå ser, men som en lavmarginbransje trenger vi å komme i gang og få omsetning igjen så raskt som mulig,» avslutter Silseth.

Fortsatt krise

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, applauderer også regjeringens kontantstøtteordning.

– Det er en rettferdig ordning som vil bidra med betydelig likviditet raskt, sier hun.

Regjeringen legger opp til at de første søknadene om kontantstøtte kan bli tatt imot 17. april.

– Ordningen vil gjøre det langt mer sannsynlig at reiselivsbedriftene overlever krisen, sier hun.

– Brorparten av reiselivsbedriftene har både svak lønnsomhet og soliditet og må altså nå selv bære deler av kostnadene i denne krisen?

– Du har helt rett i at det er en krise som vil bli tøff for mange selv med denne kontantstøtten. Krisen, som vil få betydelige langsiktige effekter, er ikke løst med dette. Men kanskje litt av den umiddelbare konkursfaren ble lettet litt, sier Krohn Devold.

Likevel mulig?

Etter at denne artikkelen med kritikken fra Cutters-sjefen ble publisert torsdag kveld, har DN mottatt en epost fra finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riise Wålen.

Hun skriver at «vi ser at det er et forhold som ikke har kommet tydelig nok frem hittil: Gitt at Esa tillater det, vil det være mulig å legge omsetningen i januar og februar til grunn som sammenligningsgrunnlag i stedet for mars 2019. Dette nettopp for å ivareta hensynet til levedyktige oppstartsselskaper og andre som av ulike grunner hadde lav omsetning for ett år siden sammenlignet med i begynnelsen av inneværende år. Slike tilfeller vil behandles i et manuelt løp. For de fleste vil fjoråret være et naturlig utgangspunkt for sammenligning».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.