D2 Blabar

D2 2018-12-07 D2.no

Arkitektur Norge rundt

I boken «Husimellom» gjør Peter Butenschøn opp status etter et langt liv i by- og bygningsbransjen.
fra boken Husimellom av Peter Butenschøn, fotografert av Sigurd Fandango -

Arkitektur Norge rundt

I boken «Husimellom» gjør Peter Butenschøn opp status etter et langt liv i by- og bygningsbransjen.
fra boken Husimellom av Peter Butenschøn, fotografert av Sigurd Fandango -