D2 Blabar

D2 2018-12-07 D2.no

– De har prøvd å gjøre ting på sin egen måte

Tom Kristian Blix-Nilsen Hansens forhold til eksperimentelle Rado startet allerede i barndommen.
Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen viser frem sin Rado Captain Cook i klokkespalten klokketro.

– De har prøvd å gjøre ting på sin egen måte

Tom Kristian Blix-Nilsen Hansens forhold til eksperimentelle Rado startet allerede i barndommen.
Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen viser frem sin Rado Captain Cook i klokkespalten klokketro.