Modernistenes nostalgi

Tekst
Ormen. Nasas orm-logo, designet av Richard Danne og Bruce Blackburn, var i bruk fra 1975 til 1992, da den måtte vike for den illustrative kjøttbollelogoen som romfartsetaten bruker nå. <font color="#b9b1b1">Foto: Danne & Blackburn </font>

Ormen. Nasas orm-logo, designet av Richard Danne og Bruce Blackburn, var i bruk fra 1975 til 1992, da den måtte vike for den illustrative kjøttbollelogoen som romfartsetaten bruker nå. Foto: Danne & Blackburn

Det er ikke bare formgiverne selv som nå ser tilbake på grafisk designs gullalder med beundring og for inspirasjon.