Åpner opp svimlende rom

Tekst

Geologisk. I det fotografiske gjennombruddsverket «In Search of Iceland Spar» har Toril Johannessen undersøkt skjebnen til mineralet islandsk kalsitt. Foto: Nasjonalmuseet

Utstillingen «Norsk natur» viser at det slett ikke er åpenbart hva som er natur – og hva som er kultur.

Ifjor reiste den unge norske kunstneren ­Toril Johannessen og hennes fem år eldre danske kollega Tue Greenfort til fjells. De to ble kjent da de i 2012 deltok på Documenta i Kassel, verdens mest toneangivende kunstutstilling, og fant ut at de hadde felles interesser: Begge lager arbeider om naturvitenskap, et kunnskapsfelt som er blitt synligere i samtidskunsten de ­senere årene, i takt med dens vektlegging av «research». Da Johannessen fikk tilbud om å bli del av Nasjonalmuseets nye serie med kunstnermøter, inviterte hun Greenfort.

Til fjells, nærmere bestemt til Arne Næss’ hytte Tvergastein, dro de for å forberede sam­arbeidsutstillingen, som nylig åpnet i Museet for samtidskunsts annen etasje og bærer den assosiasjonsskapende tittelen «Norsk natur». Ordene antyder en undersøkelse av en av Norges mest virksomme mytologier, og med i utstillingen er da også både en modell av økofilosofens berømte hytte som bokstavelig talt mangfoldiggjør den, og en serie skystudier signert feirede norske 1800-tallsmalere som J.C. Dahl og Thomas Fearnley.

Men naturbegrepet Johannessen og Greenfort opererer med, er langt videre, og også betegnelsen «norsk» viser seg å være én del i en langt større virkelighet. «Norsk natur» har globale implikasjoner, og er i det hele tatt en utstilling som åpner opp svimlende rom både geografisk, historisk og intellektuelt. Den handler ganske visst om spørsmål om miljø og økologi, men er samtidig et institusjonskritisk prosjekt. Hva som er natur, og hva som er kultur, er slett ikke åpenbart.

Afrika – Norge. I «Aurora Ekvatorialis» har Johannessen brakt solenergi og batterier fra Ghana inn i Norges nasjonale museum for samtidskunst. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli