Pille mot alt som er ille

Tekst

Vil du få varsel hver gang Ingrid Røise Kielland publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt
Illustrasjon

Cellenes slit. Aldringsprosessene rammer alle cellene i kroppen. Men ny kunnskap om cellenes oppbygning og virkemåte gjør at noen forskere mener de kan finne måter å bremse disse prosessene på. Illustrasjonene i denne artikkelen er inspirert av ulike celletyper, her er beinceller, nerveceller og blodceller.  

Kan en billig diabetesmedisin gi lengre liv til alle?

– Det er ikke så mye som skal til for å leve lenger, sier den franske legen Claude Dalle (65). Han har over 20 års erfaring som antialdringslege, og ramser gjerne opp, fra kontoret sitt i Paris:

– Godt humør. Litt søvn. Venner og kjærlighet. God livsstil. Og litt metformin.

Da han sto opp denne dagen, tok han en dose av diabetesmedisinen metformin – selv om han slett ikke har diabetes. Han vil bare leve lenger. Den franske legen medisinerer også sin kone, vennene sine – og pasientene sine.

Fakta: ALDRING

Ettersom årene går, virker kroppens vev og organer stadig dårligere.

Skjer i alle kroppens celler og vev, men farten varierer, og det er store individuelle forskjeller på når aldringen starter.

For mange sykdommer er høy alder den viktigste risikofaktoren: Kreft, hjerte- og karsykdommer, leddgikt, Parkinson, benskjørhet og demenssykdommer.

De seneste 160 årene har den gjennomsnittlige levealderen i den vestlige verden og Japan økt med to og et halvt år hver tiår.

Felles for aldringsmekanismene er at det skjer irreversible forandringer i cellene, eller at celler som dør, ikke blir erstattet. De viktigste mekanismene er forkorting av kromosomene, DNA-skader, angrep av frie oksygenradikaler, proteinavleiringer og glykering av proteiner.

Kilde: Store medisinske leksikon 

Da han sto opp denne dagen, tok han en dose av diabetesmedisinen metformin – selv om han slettes ikke har diabetes. Han vil bare lever lenger. Den franske legen medisinerer også sin kone, vennene sine – og pasientene sine