Kunstsamlernes Instagram kommer til Norge

Tekst

Kunstsamler-appen Artland retter seg mot nye og unge kunstsamlere.

Kunstsamler-appen Artland retter seg mot nye og unge kunstsamlere.

– Jeg begynte så smått å kjøpe verk i 2013, i all hovedsak av unge, norske kunstnere uten galleritilknytning. Da var det kjørt, egentlig – det er en avhengighetsskapende geskjeft, forteller Jo Morten Weider (36).

Han er utdannet samfunnsgeograf og jobber til daglig i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hans eneste lidenskap var lenge hiphop – han ga tidligere ut musikk under artistnavnet Whimsical – men de siste årene har han viet fritiden til å samle kunst.

Fakta: Artland

Dansk kunstapp som lanseres i Norge.

Brukerne kan katalogisere og vise frem egne samlinger, se gjennom andres samlinger og lese intervjuer med kunstnere og samlere.

Snart lanseres en kjøp og salg-funksjon.

artlandapp.com

Weider opprettet Instagram-kontoen The Jomo Collection, hvor han delte både sin egen kunstsamling og kunst han likte. Via Instagram kom han i kontakt med andre unge samlere, blant dem Claus Busch Risvig, en av pådriverne for den danske kunstappen Artland. I disse dager lanseres appen i Norge – med Weider som nylig tiltrådt ansvarlig for Artlands norske innhold.

– Sosiale medier – og Instagram i særdeleshet – har gjort mye for hvordan kunst i dag formidles. Det er en demokratiseringsprosess som jeg synes er kul, sier Weider.

Artsland retter seg mot kunstsamlere og -entusiaster. Med appens organiseringsverktøy kan man katalogisere og publisere bilder av egen samling, se gjennom andres samling, bygge nettverk, orientere seg om utstillinger og lese intervjuer med kunstnere og samlere.

Snart lanseres appens salgsfunksjon, hvor samlerne kan selge verker til hverandre – samt en gallerifunksjon, hvor gallerier kan stille ut og selge verk i Artland.

– Det hadde vært fantastisk å være med på å løfte den norske samtidskunstscenen mer frem i lyset. Kvaliteten som ligger hos den generasjonen unge kunstnere som er aktive nå, er underkommunisert utad.