– Det blir en utstilling som puster

Tekst

På innsiden. Tori Wrånes’ videoinstallasjon «Your Next Vacation is Calling» er en del av den siste utstillingen på Museet for samtidskunst – hvor hele museets første etasje kles i tepper. Foto: Jacob Soffussen

Tori Wrånes forvandler Museet for samtidskunst til innsiden av en lomme.

– Jeg hang jo i toppen av den der for litt siden.

Tori Wrånes (39) peker på en av de enorme heisekranene midt på den store byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Da museets første grunnstein skulle legges ned i mai 2016, lot kunstneren seg heise opp i en kran med steinen i en sekk, etter å ha fått den overlevert av kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja. Mens hun svaiet flere titall meter over byggeplassen, med høye hæler og meterlange fletter, runget den glassklare stemmen hennes til tonene fra et flygel på bakken.

Når Wrånes' soloutstilling «Hot Pocket» åpner på Museet for samtidskunst 20. april, blir det ikke bare lyd, video, skulptur, performance og installasjon – museets innside er dessuten forvandlet til det ugjenkjennelige. Wrånes sammenligner det med innsiden av et dyr – eller en lomme.

– Jeg likte bare ordene: Hot pocket, hot pocket. Det har noe musikalsk over seg.

Fakta: «Hot Pocket»

Utstilling av Tori Wrånes på Museet for samtidskunst fra 20. april til 3. september

toriwraanes.com