Fargeprakt. En formidabel rekke mannlige amerikanske kunstnere: til venstre Andy Warhol, til høyre Alex Katz, og aller bakerst lyser Roy Lichtensteins soloppgang. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Grafiske kjemper på Nasjonalmuseet

Tekst

I utstillingen «The Great Graphic Boom» forteller Nasjonalmuseet en annen historie om den feirede amerikansk etterkrigskunsten enn den tradisjonelle.

Et instrument, kalte han litografiteknikken. Mot slutten av livet spilte Barnett Newman (1905 – 1970) på det med oppsiktsvekkende resultat: 18 litografier han døpte «Cantos», som nå er lagt under glass og stilt ut som en bok i et halvmørkt rom i Nasjonalgalleriet i Oslo.

Newmans sakrale fargefeltbilder utgjør hovedverket i, og begynnelsen på, den store utstillingen «The Great Graphic Boom», som inneholder amerikansk grafikk fra perioden 1960 – 1990. Bidrag kommer fra 23 kunstnere, og Newman hører, sammen med sin enda mer berømte kollega Jackson Pollock, til prosjektets eldste generasjon: de abstrakte ekspresjonistene, som først og fremst var malere.

Kunstneren påpekte selv at hvert «Cantos»-bilde har sin egen «stemning, farge, rytme, skala og toneart», og at de både er individuelle verk og hører hjemme i hverandres selskap. Nettopp de små, men avgjørende ulikhetene trer frem når man beveger seg rundt installasjonen flere ganger: Ikke bare de iøynefallende fargene, men også størrelsen og overflatevirkningen endrer seg fra bilde til bilde. Noen består av to fargefelt, i andre deler en linje motivet i to enten midt på eller ute i en av kantene. Atter andre nærmer seg monokromer.

Rommet og monteren understreker et høytidelig alvor som står i stil med Dante-referansen i tittelen, den amerikanske abstrakte kunstens inderlighet og kunstnerens pompøse måte å omtale verket på: «Disse cantoene oppsto av en tvingende nødvendighet – av at jeg kjempet med instrumentet.»

Følg med! Litografiet «Pay Attention» fra 1973 er betegnende for Bruce Naumans grafiske arbeid med bokstaver og språk. Foto: Morten Thorkildsen/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design