Vraket av Luftforsvaret, elsket av klokkesamlere

Tekst
Foto

Heuer 1550 SG er blant de sjeldneste fuglene i den norske klokkefaunaen.

– Nøyaktig hvor mange som er igjen, vet man ikke. Jeg vet om anslagsvis 20 klokker. Det er sikkert mange som ligger glemt i skuffer, men mange ble rett og slett kastet. Drøyt å tenke på, sier blogger Jon Henrik Haraldsen.

På håndleddet sitter en Heuer 1550 SG – kjent som «Bund» blant samlere. Da Heuer i 1985 ble kjøpt opp av Tag, kunne det sveitsiske selskapet se tilbake på 125 år i klokkeindustrien, blant annet som leverandør til det tyske militæret, Bundeswehr. Modellen ble flittig brukt av landets piloter, og fant også veien til det norske Luftforsvaret på 1970-tallet. Klokkemodellens norske historie er gåtefull.

Fakta: Jon Henrik Haraldsen (29)

Blogger, driver nettstedet tidssonen.no


– Forsvaret har så vidt vi vet ingen offisiell informasjon om klokkene, og Heuer har heller ikke funnet noe om dem i arkivene sine – man var nok ikke så flink til å dokumentere og ta vare på arven sin den gang, forteller Haraldsen.

Klokken røper lite om tilknytningen til norsk militærhistorie. Baklokket avslører riktignok en inngravering, «Luftforsvaret», samt en tallrekke like mystisk som klokkenes norske historie – trolig for høyt til å være et serienummer, men de to siste tallene indikerer årsmodellen.