I bruk. Studenter i vrimlehallen til Universitetet i Agder – overvåket av en mystisk skikkelse i Michael Bowen-maleriet «Miracle of Humanity» fra 1964. Foto: BRKLYN/Hugo Skarsten Larsen

Gigantisk samling av amerikansk beat-kunst

Tekst

Ny bok presenterer de fargesprakende verkene fra to Kristiansand-skoler.

Da jeg gikk på gymnaset, var jeg daglig omgitt av en av de mest uvanlige kunstsamlingene i Norge. Den besto av amerikansk kunst fra etterkrigsårene, nærmere bestemt verk laget av billedkunstnere historien har satt i sammenheng med den såkalte beat-bevegelsen.

Man skal ikke alltid stole på minner, særlig ikke dersom de stammer fra barndom og ungdom, men i mitt indre kan jeg stadig se for meg et tredimensjonalt bilde, noe reliefflignende som gjorde det mulig å bidra med nye elementer. Kunstverket hang på veggen i Kristiansand Katedralskoles kantine, og jeg mener bestemt å huske det med små melkekartonger på – tilsatt av en ukjent medelev.

Den uærbødige omgangen med amerikansk kunsthistorie vitner både om ungdommelig lettsindighet og om at bevisstheten om samlingen den gang, i første halvdel av 1990-tallet, var lavere enn den er i dag.

Siden den gang har nemlig flere bøker fortalt historien om den eksentriske norske legen og kunstsamleren Reidar Wennesland (1908–1985) og verkene han donerte til sin hjemby: først én del til hans gamle gymnas, ved inngangen til 1970-tallet, mot slutten av tiåret en annen del til institusjonen som den gang het Agder Distriktshøgskole og i dag heter Universitetet i Agder (UiA).

Foto: BRKLYN/Hugo Skarsten Larsen