Berlin-blikket

Tekst

Vil du få varsel hver gang Kåre Bulie publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt

Den internasjonale utgaven av Die Zeits elegante avismagasin viser verden sett fra Berlin.

Storbritannia forlater det europeiske fellesskapet. På den andre siden av Atlanterhavet skjer de mest uforutsigbare, oppsiktsvekkende ting. I slike tider er det grunn til å problematisere den ekstremt dominerende posisjonen angloamerikansk kultur – så vel «høy» som «lav» – lenge har hatt i Europa generelt og Norge spesielt.

Mange peker på forbindelsen til Tyskland som avgjørende i årene som kommer. At den toneangivende tyske ukeavisen Die Zeit i 2013 begynte å utgi en internasjonal utgave av magasinet som følger den, er derfor særlig interessant. Høydepunkter fra Die Zeits ukentlige magasin får nytt, lengre liv i en langt mer innholdsrik trykksak som sendes ut to ganger i året.

Bladet har – naturligvis – engelsk språkdrakt. At det i tillegg inneholder en serie intervjuer med engelskspråklige celebriteter – fra musikeren Nick Cave til science-fiction-forfatteren William Gibson – gjør at det kan oppfattes som nok et bidrag til en global engelskspråklig popkultur. At Zeit Magazin International Issue er skapt av en tysk redaksjon, fører likevel til at publikasjonens blikk på verden er et annet enn det som er allestedsnærværende i internasjonal livsstilsjournalistikk.

Selv om Die Zeit, i likhet med mange viktige tyske trykksaker, er et Hamburg-medium, holder magasinredaktør Christoph Amend til i Berlin. Øverst på forsiden slår han da også fast sin posisjon: «The Berlin State of Mind». Bladet avspeiler med andre ord den særstillingen Berlin har hatt som kulturby siden årtusenskiftet. Så mange unge mennesker med ambisjoner har forlatt sine hjemsteder til fordel for den tyske hovedstaden at andre byer – fra østtyske Leipzig til Brussel og Lisboa – for lengst har fått tilnavnet «det nye Berlin».

For nysgjerrige utlendinger har redaksjonen laget en tolv sider lang veiviser til byens kultur- og uteliv.