Inntar Kunstnerforbundet med kjøkkenredskaper

Tekst

Vil du få varsel hver gang Kåre Bulie publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt

Smørfest. En velantrukket, ansiktsløs herre demonstrerer en lang rekke måter å tilberede smør på i den temmelig stillestående, men i stigende grad fascinerende videoen «Show-How». Foto: Book & Hedén, still fra «Show-How», video UHD (4K), 24 min, 2013, «Hopes and fears for art» 1882

Book & Hedén føyer seg inn i en interessant rekke kunstneriske samarbeidsprosjekter.

Smør i rette skiver, smør som oppsats, smør som små baller. I den 24 minutter lange «Show-How» demonstrerer en ansiktsløs herre hvordan smør kan serveres på en forbløffende lang rekke måter. Videoen vitner om en annen tid: De skulpturelle smørformene, og kjærligheten som ligger i den omhyggelige tilberedelsen, hører hjemme i en annen selskapskultur enn dagens. Først og fremst er de stadig skiftende redskapene mannen bruker for å skape dem, på vei mot glemselen: Jeg tar meg igjen og igjen i å lure på hva de kalles, disse krok- og riveformede objektene som noen ganger krever én hånd, andre ganger to.

Geometri. Kjøkkenredskapene som Book & Hedén peker på i billedserien «Know-How», vitner ganske visst om håndverkskunnskap, men denne kunnskapen er i ferd med å bli borte. Foto: Book & Hedén, Know how 13, 06 og 07, inkjet print, 32x47 cm, 2013

Geometri. Kjøkkenredskapene som Book & Hedén peker på i billedserien «Know-How», vitner ganske visst om håndverkskunnskap, men denne kunnskapen er i ferd med å bli borte. Foto: Book & Hedén, Know how 13, 06 og 07, inkjet print, 32x47 cm, 2013

Kunstnerforbundet-rommet som for tiden huser «Show-How», er dessuten preget av 33 fotografier av behersket størrelse som viser frem nettopp slike gjenstander, under den beslektede tittelen «Know-How». Noen redskaper er runde, de fleste avlange. De varierer mellom å være blå, grønne, røde og oransje, butte og skarpe, av tre og av metall. Noen av dem minner om insekter. Her er kuler, sirkler og trekanter. Øser og siler kan identifiseres, men for et 2018-blikk fremstår motivene i de for øvrig hvite fotografiene i overveiende grad som mystiske skapninger.

Den rørende omsorgen de gir disse tingene, springer ut av et ønske om å peke på «et stykke løsreven kollektiv glemsel»