Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

– Døgnet har bare 48 timer

Tekst
Foto

Tre fulltidsassistenter holder styr på multikunstner Magne Furuholmens (53) 48-timers arbeidsdager.