Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Et spørsmål om bilder

Tekst
1. Datter. «Helena’s Dream» (2008) er et av flere bilder av kunstnerens datter.2. Selvportrett. Det filosofisk titulerte «Evil is Banal» (1984) 
             forestiller Dumas selv.Begge foto: ©Marlene Dumas, avfotografert av Peter Cox, 1: Kunsthalle Bielefeld 2: Collection Van Abbemuseum, Eindhoven.

1. Datter. «Helena’s Dream» (2008) er et av flere bilder av kunstnerens datter.2. Selvportrett. Det filosofisk titulerte «Evil is Banal» (1984) forestiller Dumas selv.Begge foto: ©Marlene Dumas, avfotografert av Peter Cox, 1: Kunsthalle Bielefeld 2: Collection Van Abbemuseum, Eindhoven.

I verkene sine stiller sørafrikanske Marlene Dumas spørsmål både om politikk og nære relasjoner, men først og fremst om hva bilder er og hvordan vi forholder oss til dem.