Det er for meg uforståelig at vi sløser bort masse av det mest verdifulle radiospektret vi har og at vi tvinges til å ta i bruk dab som ganske sikkert vil forsvinne om noen år. De fleste eksperter på området er enige i at framtidens radio og tv vil strømmes via et IP-nett som kan brukes til flere tjenester enn bare TV og radio.

En måte å gjøre dette på er å benytte mobiloperatørenes 4G-nett.