Dagens Næringsliv skrev søndag ettermiddag at Meyer og hennes arbeidsgiver var i en avgjørende fase i forhandlingene om en sluttpakke. Like etter, klokken 14.30 kom bekreftelsen på at hun fratrer stillingen som administrerende direktør i SSB fra midnatt natt til mandag.

– Jeg er glad for at vi har kommet til en enighet. Spesielt er jeg opptatt over å få ro rundt SSB og at jeg ikke har fått noen restriksjoner på det jeg kan si, sier Christine Meyer til DN.

– I tillegg har jeg vært opptatt av at jeg får lønn utover seks måneder, som er det jeg hadde fått hvis jeg ble sagt opp av Finansdepartementet, sier Meyer.

Når DN møter henne søndag ettermiddag blir hun tydelig opprørt på spørsmål om finansministerens og departementets fremferd i saken.

– Jeg synes svært lite om hvordan denne situasjonen er håndtert. Jeg synes behandlingen jeg har fått utgjør dårlig arbeidsgiverpolitikk, sier Meyer.

– Dro ut teppet

Hun reagerer på at Siv Jensen gikk så tydelig ut erklærte mistillit mot henne.

– Dette er jo å dra teppet ut under en leder. Det er ikke lett å fortsette når dette blir gjort, sier Meyer.

Hun er også kritisk til at nyheten om hennes avgang ble lekket til NRK lenge før hennes fremtid som SSB-sjef var avklart. NRK skrev torsdag kveld at Meyer ville gå av.

– Jeg registrerer at det har vært et spill fra Finansdepartementets side, og dette var nok en del av dette. Det er klart det gjør det langt vanskeligere når nyheten om din avgang allerede er ute. Dette opplevde jeg som en ekstra stor belastning sier Meyer.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet har følgende kommentar til kritikken fra Christine Meyer:

– Vi har fullt fokus på å skap ro rundt situasjonen i SSB, ikke minst av hensyn til de mange ansatte som jobber der. Vi har ikke behov for å kommentere påstander som dette.

Finansminister Siv Jensen forteller i en pressemelding at hun er fornøyd med Meyers avgjørelse om å fratre.

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier Jensen.

Avviser munnkurv

Ifølge DNs kilder i regjeringsapparatet er det totalt misvisende at Meyer skulle frykte munnkurv etter krav fra departementet. Etter det DN erfarer var Meyers krav torsdag at hun skulle få bli sittende som SSB-sjef ut fredagen og dermed med mulighet for allmøte og påfølgende pressekonferanse. Hun ville også ha inn i sluttavtalen begrensninger på hvordan finansministeren skulle begrunne hvorfor tilliten til Meyer ikke lenger eksisterte. Det var derfor departementet foreslo i sluttavtalen at begge parter skulle uttale seg høvisk.

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen. Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB. Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått, sier Meyer i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, sier hun videre.

Hun understreker igjen at departementet ikke hadde noen grunn til å si henne opp.

Avtalen som nå er sluttet innebærer at Meyer får inntil ett års etterlønn. I de siste seks månedene vil imidlertid lønnen bli avkortet dersom Meyer har lønn over 10.000 kroner i måneden.

DN skrev søndag at Meyer i utgangspunktet krevde to år etterlønn.
– Det stemmer at jeg startet med et krav om to år, vel vitende om at man gjerne ender
med noe mindre enn sitt første krav. Denne situasjonen har vært svært krevende, og jeg er glad for den avklaringen som nå er kommet, sier Meyer.

Kunne ikke fortsette med mistillit

Finansminister Siv Jensen gjorde det fredag klart at hun ikke har tillit til Meyer som SSB-sjef.

– Nå har jeg meddelt henne at hun ikke har min tillit. Det mener jeg at hun bør vurdere nøye, sa Jensen.

Det er denne uttalelsen som er avgjørende for at Meyer nå velger å fratre sin stilling.

– Med finansministerens manglende tillit til meg, var det vanskelig å fortsette i stillingen, sier Meyer.

Advokatutgifter og flyttekostnader

Avtalen innebærer at Meyer beholder lønnen, inkludert pendlertillegg, i et halvt år. Deretter kan hun motta lønn frem til 15. november neste år, men avkortet for annen inntekt over 10.000 kroner.

Hun får også dekket advokatutgifter og flyttekostnader.

Finansminister Siv Jensen fortalte på en pressekonferanse fredag at hun ikke lenger har tillit til Meyer, mens Meyer på sin side mente at det ikke var grunnlag for å si henne opp. Hun sier samtidig at hun kjemper for byråets uavhengighet og at hun er blitt utsatt for politisk press, og har spesielt nevnt «innvandringsfeltet».

Omstillingsprosess

Statistikkbyrået gjennomgår en omstilling, og en rekke forskere har protestert mot at de må skifte beite. Samtidig har regjeringen satt i gang et eget utvalg som skal se på SSBs rolle og oppgaver.

Striden handler blant annet om hvorvidt omstillingsprosessen har gått for langt før utvalget har kommet med sin rapport, og hvorvidt Meyer har hatt ryggdekning hos Jensen til å gjennomføre den.

Opposisjonen på Stortinget har varslet at den vil se nærmere på saken.

Finansdepartementet vil konstituere ny administrerende direktør i SSB så snart som mulig.

«Departementet vil i dag be styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre», heter det i søndagens pressemelding.(Vilkår)

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert: